Jak Montessori školu prožívají dospívající?

Zveme Vás na další podpůrné setkání učitelů a zájemců o vzdělávání Středočeského kraje.

Montessori Mozaika, Myšlínská 30, Mnichovice

Zdarma, s pohoštěním, ve středu 7. března 2018 od 18:00.

Prosíme o přihlášky na martina.prusova@montessorimozaika.cz

Toto setkání se koná v rámci projektu Pomáháme školám růst, celým názvem Komplexní program rozvoje inkluzivního vzdělávání v MŠ podpořeného Operačním programem Věda, výzkum a vzdělávání. Cílem projektu je vytvořit síť kolegiálních mateřských škol ve Středočeském kraji, které se budou od sebe vzájemně učit a vzájemně se podporovat. Realizátorem projektu: Montessori školy Andílek a Asociace Montessori ČR. Identifikační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000550

logo