S Lenkou máme společný způsob přístupu k lidem, věcem a přírodě. Její oblíbené čínské přísloví zní: Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu.

Původním vzděláním je učitelka v MŠ. Absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu a nyní dokončuje studia psychologie a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK. Zkušenosti má s prací v mateřské škole, ve speciální základní škole, s dospělými v oblasti personalistiky. Od roku 2011 je členkou týmu lektorek Respektovat a být respektován, kurzy od r. 2013 lektoruje.

Mozaika je škola, kterou bych chtěla pro svoje děti a vlastně i pro sebe. Je tu příjemné a bezpečné prostředí, pomůcky, které vzbuzují chuť k učení, přátelské vedení učitelů.