Zveme Vás na další podpůrné setkání

učitelů a zájemců o vzdělávání  ve Středočeském kraji.

Téma: Program pro dospívající, 2. stupeň ZŠ

Kde: ZŠ Mozaika, Myšlínská 30, Mnichovice 251 64

Vstup: Zdarma

S pohoštěním

Registrace na: martina.prusova@montessorimozaika.cz

  

Toto setkání se koná v rámci projektu „Pomáháme školám růst“, celým názvem „Komplexní program rozvoje inkluzivního vzdělávání v MŠ“ podpořeného Operačním programem Věda, výzkum a vzdělávání. Cílem projektu je vytvořit síť kolegiálních mateřských škol v Středočeském kraji, které se budou od sebe vzájemně učit a vzájemně se podporovat.