Adventní koncert ženského pěveckého sboru ZUŠ v Říčanech

Sirény

pod vedením MgA. Martiny Červené.

V neděli 4. prosince 2016 v 15:00, vstup do sálu od 14:30.

Vstupné je díky laskavé podpoře města Mnichovice dobrovolné.

Vstup do sálu je možný v přezutí, pro zájemce připravíme návleky.

16_12_04_advent-sireny