Díky obci Klokočná a jejímu panu starostovi inženýru Miloslavu Rovnému mohli žáci základní školy naplnit kvalitní hlínou záhony, které si postavili na školní zahradě.

Děkujeme!

Mozaika2112017-0083