Zveme vás na další podpůrné setkání učitelů a zájemců o vzdělávání s pohoštěním  Středočeského kraje. 

Téma: Montessori vize (pro mírně pokročilé)

Kde: ZŠ Mozaika, Myšlínská 30, Mnichovice, 25164

Kdy: 11.1.2018 od 18 hod

Zdarma

Registrace na: martina.prusova@montessorimozaika.cz

Toto setkání se koná v rámci projektu „Pomáháme školám růst“, celým názvem „Komplexní program rozvoje inkluzivního vzdělávání v MŠ“ podpořeného Operačním programem Věda, výzkum a vzdělávání. Cílem projektu je vytvořit síť kolegiálních mateřských škol v Středočeském kraji, které se budou od sebe vzájemně učit a vzájemně se podporovat.

Realizátorem projektu: Montessori školy Andílek a Asociace Montessori ČR Identifikační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000550