V průběhu setkání si projdeme základní principy práce v Montessori škole. Seznámíme se s charakteristikami věkového období od 6 do 12 let, poukážeme na specifika připraveného prostředí pro děti mladšího školního věku, na konkrétních pomůckách si ukážeme využití Montessori principů v praxi. Bude prostor pro zodpovězení všech dotazů rodičů i návštěvníků z řad veřejnosti.

 

Těšíme se na Vás!