Dne 3. až 8. listopadu 2019 se uskutečnilo již třetí setkání účastnických zemí v rámci projektu Erasmus+ „Opera Connect Europe“ a to v řeckém městě Chania, které se nachází na ostrově Kréta. Děti z Mozaiky zde spolu s dětmi z ostatních 4 zemí absolvovaly spoustu zajímavých workshopů s tématikou demokracie, udržitelnosti zdrojů a samozřejmě hudby a zpěvu s autorem opery Johnem Murraym. Hostitelská škola pro děti připravila divadelní představení s názvem „Towards Democracy“, návštěvu muzea typografie, exkurzi do výrobny olivového oleje, celodenní výlet
do archeologické oblasti paláce Knossos v Heraklionu a návštěvu archeologického muzea. Děti také v době pobytu navštívily místní radnici v Chanii a krajský úřad, kde se setkaly s jejich představiteli a prohlédly si prostory, kde se o dění ve městě i kraji demokraticky rozhoduje. Děti byly v Chanii ubytovány v rodinách, a měly tak možnost navázat spoustu nových přátelství a odvézt si nezapomenutelné zážitky a zkušenosti.

Další výjezd projektu Opera Connect Europe se uskuteční na jaře roku 2020 a tentokrát se spolu s účastníky ze zahraničí děti setkají ve francouzském městě Quimper.

Prezentaci dětí o demokracii si můžete prohlédnout zde.

Prezentaci dětí o volbách do školního parlamentu si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

 

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.