Dne 5. až 10. května 2019 se uskutečnilo již druhé setkání účastnických zemí v rámci projektu Erasmus+ „Opera Connect Europe“ a to ve španělském měste Tres Cantos, které se nachází nedaleko hlavního města Madridu. Děti z Mozaiky zde spolu s dětmi
z ostatních 4 zemí absolvovaly spoustu zajímavých workshopů s tematikou ochrany životního prostředí a samozřejmě hudby a zpěvu. Na úpatí nedalekých hor se děti zúčastnily zkoumání zooplanktonu, životních podmínek a rostlinstva v extrémně čistém prostředí místní řeky. Hostitelská škola pro děti připravila celodenní výlet do Madridu, kde navštívily budovu státní opery, katedrálu a centrální park. Zbylé dny procvičovaly písně, které budou v roce 2020 součástí dětské opery jako finálního výstupu celého projektu. Děti byly v Tres Cantos ubytovány v rodinách, a měly tak možnost navázat spoustu nových přátelství a odvézt si nezapomenutelné zážitky a zkušenosti.

Další výjezd projektu Opera Connect Europe se uskuteční na podzim tohoto roku
a tentokrát se spolu s účastníky ze zahraničí děti setkají v řecké Chanii.

Všechny výstupy z výjezdu do Španělska si můžete prohlédnout zde

 

 

 

 

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Pavla Ludvíková, DiS.