Milí rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne dle školského zákona v termínu od 2. května 2020 do 16. května 2020, ale bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Doufáme, že mimořádná opatření skončí tak, abychom po jejich konci mohli ve škole uspořádat společný večer pro rodiče.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy jsou následující:

  • Dítě chodilo (chodí) na dopoledne pro rodiče s dětmi.
  • Rodiče absolvovali kurz respektující komunikace, např. Výchova bez poražených.
  • Dítě má v Mozaice staršího sourozence.
  • Výchovný přístup v rodině je blízký přístupu v Mozaice, MŠ Mozaika může naplnit očekávání rodičů.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti předložíte čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované, a kopii očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, kontaktujte na dálku praktického lékaře a vyžádejte si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pro podání přihlášky do naší mateřské školy si stáhněte a vyplňte následující formuláře:

K výše uvedeným dokumentům je potřeba pro ověření přiložit:

  • rodný list dítěte (stačí jeho prostá kopie)
  • kopii očkovacího průkazu

Žádost o přijetí dítěte (spolu s ostatními doklady) je možné do naší školy doručit v termínu od 2. května 2020 do 16. května 2020 následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID schránky: xkwdh75);
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: lenka.jirmanova@montessorimozaika.cz;
  3. poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Mozaika, Myšlínská 30, 251 64 Mnichovice, nebo vhozením do poštovní schránky na vstupní brance do školy.

Pokud o zápisu do mateřské školy uvažujete, určitě mi napište nebo zavolejte.

Děkuji,

Táňa Kadlecová

Ředitelka školy

tana.kadlecova@montessorimozaika.cz