Vážení rodiče,

po předchozím projednání se zřizovateli a v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

bude přerušen provoz v mateřské škole v době

  • vánočních prázdnin, a to od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020,
  • jarních prázdnin, a to od 2. do 6. 3. 2020,
  • velikonočních prázdnin, a to 9. 4. 2020,
  • ředitelského volna základní školy, a to 29. a 30. 6. 2020.

Školné pro dny školních prázdnin a ředitelského volna činí 38 500 Kč a bylo nutné jej uhradit do 15. září 2019. Školné zahrnuje zvýšené náklady na provoz v době, kdy většina dětí zůstává se svou rodinou. Toto školné jsme zavedli, abychom mohli zachovat co nejnižší výši standardního školného, které školní prázdniny kromě podzimních nezahrnuje.

Vzhledem k tomu, že se na výše uvedené dny žádný zájemce nepřihlásil a zvýšené náklady do stanoveného termínu neuhradil, bylo v těchto dnech rozhodnuto o přerušení provozu mateřské školy.

V Mnichovicích dne 16. 9. 2019

 

Mgr. Táňa Kadlecová

Ředitelka školy