Během měsíce února se děti v Mozaice intenzivně věnovaly přípravě na další setkání v rámci projektu Erasmu Opera Connect Europe, které se uskuteční 15. – 20. března 2020 ve Francouzském městě Quimper. Hlavním cílem setkání bude zpracování návrhů kostýmů a scény opery. Děti z Mozaiky se proto rozhodly uspořádat Den Opery The Tadpole Princess. Během něj se dočasně staly scénografy a pracovaly na ztvárnění návrhů celé scény opery s využitím různých přírodních materiálů. Daly tím vzniknout velmi realistickým návrhům. Dále z látek, plsti a papíru vyráběly návrhy kostýmů jednotlivých postav opery. Velkým zážitkem projektového dne byl i nácvik baletu pulců, který se v opeře objeví. A celý den samozřejmě doprovázely všechny písně z opery, jejichž popěvky se pak ještě dlouho po skončení projektového dne nesly budovou školy.

Bylo vidět, že si děti workshop velmi užily a že opera The Tadpole Princess se nám začíná zabydlovat nejen v myslích, ale už i v srdcích.