Projekt výzva č. 02_20_080 reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022704 (III Mozaika – každý zvládne něco, společně zvládneme všechno) je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních i rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Škola si navolila tyto šablony:

  • Projektový den v MŠ
  • Projektový den v ZŠ
  • Klub pro žáky
  • Sdílení zkušeností
  • Setkávání s rodiči
  • Tandemová výuka
  • ICT ve vzdělávání
  • Chůva pro MŠ