Základní škola a Mateřská škola Mozaika Respektovat a být respektován © pořádají od 11. ledna 2016 7-dílný kurz RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a budují dobré vztahy.

Lektorky: Bc. Hana Čechová a Lenka Králová

SDĚLOVÁNÍ oprávněných požadavků

  1. seminář – pondělí 11. ledna 2016 do 17:30 do 21:00 hod.

Souvislost mezi cíli výchovy a každodenní komunikací.  Sebeúcta jako imunitní štít osobnosti. Různé přístupy při stanovování hranic chování dětí a jejich důsledky. Naplňování lidských potřeb a vývojových úkolů dětí. Poznatky o fungování mozku jako jeden z argumentů pro respektující přístup. Zásady respektující komunikace.

  1. seminář – pondělí 18. ledna 2016 do 17:30 do 21:00 hod.

Respektující vs. mocenský model vztahů ve výchově a vzdělávání dětí i mezi dospělými. Poslušnost  a její rizika vs. zodpovědnost. Komunikační dovednosti, kterými naplňujeme respektující přístup v každodenním životě.

EMOCE a potřeby

  1. seminář – pondělí 25. ledna 2016 do 17:30 do 21:00 hod.

Základní fakta o emocích. Souvislost mezi emocemi a lidskými potřebami. Emoční inteligence. Různé způsoby, jak reagujeme na emoce u druhých. Formy empatické reakce.

  1. seminář – pondělí 8. února 2016 do 17:30 do 21:00 hod.

Zvládání vlastních emocí – reaktivní a vědomý způsob.  JÁ-sdělení a TY-sdělení. Jak učit děti hovořit o tom, co prožívají a co potřebují. Rizika některých běžných komunikačních stylů.

CO NAMÍSTO TRESTÁNÍ

  1. seminář – pondělí 15. února 2016 do 17:30 do 21:00 hod.

Rozlišení pojmů: trest – přirozený důsledek – logický důsledek. Vnitřní a vnější motivace k učení a práci. Rizika trestů. Postupy při nevhodném chování dětí.

Jak vyjadřovat uznání a ocenění

  1. seminář – pondělí 22. února 2016 do 17:30 do 21:00 hod.

Vyjasnění pojmů odměna, pochvala. Rizika odměn a pochval. Pojmy ocenění a zpětná vazba, jak reagovat na pozitivní jednání a úspěch dětí i dospělých.

Respektující komunikace pro každý den

  1. seminář – pondělí 29. února 2016 do 17:30 do 21:00 hod.

Různé možnosti hodnocení ve škole, podpora sebehodnocení. Rizika soutěží. Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních „krizových“ situací a konfliktů mezi dětmi. Procvičování respektujících dovedností.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 3100 Kč, platba na účet č. 24 00 24 17 85 / 2010, do poznámky prosím napište „Respektování“ a vaše jméno.

PŘIHLÁŠKY: dasa.valentova@montessorimozaika.cz, tel.: 776 664 159.

MÍSTO KONÁNÍ: ZŠ a MŠ Mozaika, Myšlínská 30, Mnichovice (exit 16 D1).

Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály. Doporučujeme vzít si přezůvky a podložku na psaní. Semináře jsou akreditovány MŠMT, zájemcům lze vydat osvědčení o absolvování kurzu.