Od podzimu roku 2018 byla naše škola součástí projektu Erasmu+ s názvem „Opera Connect Europe“. Během tří let děti získaly v rámci tohoto projektu mnoho nových zkušeností. Hostily děti z ostatních účastnických škol u nás v Mozaice, účastnily se výjezdu do Španělska a Řecka, zorganizovaly v Mozaice projektový den, účastnily se online setkání s dětmi z ostatních zahraničních škol a také s autorem opery Johnem C. Murray, nacvičovaly písně z opery, vytvořily dvě z celkem pěti částí finální animace opery The Tadpole Princess, anglicky je nadabovaly a nazpívaly. Také vytvořily česko-anglickou knihu na motivy této opery včetně ilustrací. Tu si můžete prohlédnout buď fyzicky na poličce        ve vestibulu školy či elektronicky zde:

Tadpoles_Princess_Book_CZ_print (1)

Tadpoles_Princess_Book_EN_print

 

Prvními diváky dvou částí animované opery byli rodiče, kteří je zhlédli v rámci rozloučení se školním rokem 29.6.2021. Nyní je k dispozici i celá animace včetně zbylých tří částí, které tvořily děti z Německa, Řecka a Španělska. Vše si můžete prohlédnout na Youtube kanálu Montessori Mozaiky:

1. část animace, kterou tvořily děti z Mozaiky: 

2. část animace, kterou tvořily děti z Mozaiky: 

Celá animovaná opera: 

 

Jsme vděční za nezapomenutelné chvíle, které jsme díky projektu mohli společně zažít…