Milí rodiče,
 

těší nás Váš zájem o Mozaiku. Podporujeme děti od narození do 15 let. Budeme rádi, když se vzájemně lépe poznáme, abychom se ujistili, že Mozaika je to místo, které pro své děti i pro sebe hledáte.

Podívejte se prosím také na naši Facebookovou stránku a na Instragram Mozaiky. V příštích měsících bude snad více příležitostí poznat se také osobně.

Jak se připravit na zápis

Kterou základní školu pro své dítě vyberete, je důležitá otázka. Proto Vám doporučujeme absolvovat následující události a činnosti, které považujeme za důležité při procesu rozhodování a přípravy na školu. Pro letošní školní rok jsme museli vzájemné setkávání vzhledem k vládním nařízením hodně omezit.

 • Konzultace o pokroku dítěte v MŠ Mozaika
 • Večer na téma Montessori základní škola
 • Pozorování ve třídě ZŠ Mozaika
 • Večer na téma Jak se žije studentům
 • Večer na téma Montessori na vlastní kůži
 • Večer na téma Ze školky do školy
 • Kurz respektující komunikace pro rodiče, např. Výchova bez poražených
 • Dětem doporučujeme absolvovat program předškolní přípravy Maxík
V říjnu 2020 proběhl večer pro rodiče o Montessori základní škole, během kterého jste si mohli ujasnit, zda chcete, aby Vaše dítě pokračovalo ve vzdělávání v Mozaice.
V listopadu se nepodařilo realizovat večer o škole pro dospívající (od 7. do 9. ročníku). Je dobré si před zápisem rovnou ujasnit, zda chcete, aby Vaše dítě bylo v Mozaice od prvního do devátého ročníku. Podívejte se alespoň na toto video.

Večer na téma Montessori na vlastní kůži se pravděpodobně na jaře 2021 nepodaří zorganizovat, proto Vám doporučujeme zhlédnout alespoň některá z těchto videí.

Počet míst ve škole

Počet míst může ovlivnit odklad školní docházky, přijetí dětí např. na víceleté gymnázium, případné opakování ročníku dítětem – zejména ze zdravotních důvodů, a další okolnosti. Od září 2021 bude v prvním ročníku pravděpodobně 6 volných míst.

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku jsou následující
 • Dítě má v Základní škole a Mateřské škole Mozaika sourozence (2 body)
 • Dítě navštěvuje Mateřskou školu Mozaika (2 body)
 • Zákonní zástupci znají a sdílejí pedagogický přístup v Základní škole Mozaika (4 body)
Děti budou přijímány k základnímu vzdělávání v pořadí podle získaného počtu bodů. V případě, že z důvodu omezené kapacity základní školy nebude možné přijmout všechny děti, rozhodne při shodnosti splnění kritérií los. Losování provádí ředitelka školy za přítomnosti jednoho člena školské rady, pozváni budou také dotčení zákonní zástupci. Losována jsou registrační čísla dětí, o losování je proveden písemný záznam a výsledek je zveřejněn na budově školy a webových stránkách školy. Podmínkou pro přijetí dítěte do základní školy je uzavření smlouvy o podmínkách docházky nejpozději do 14. dubna 2021 a uhrazení školného na měsíc září 2021 dle podmínek uvedených ve smlouvě.

Postup pro přijetí

Pokud o zápisu do školy uvažujete, domluvte se na osobní návštěvě s Pavlínou Čížkovou, abyste se ujistili, že můžeme naplnit Vaše očekávání. pavlina.cizkova@montessorimozaika.cz

Dokumenty

Pro podání přihlášky do naší základní školy si stáhněte a vyplňte následující dokumenty:

K výše uvedeným dokumentům je potřeba pro ověření přiložit (ověřuje administrativní pracovník):

 • rodný list dítěte (v roce 2021 postačuje prostá kopie nebo scan)

Budete-li u zápisu do prvního ročníku základní školy žádat o odklad povinné školní docházky, stáhněte si a vyplňte též dokument
žádost o odklad

Ceník pro školní rok 2021/2022 naleznete zde.

Slavnostní zápis do školy pro děti a rodiče

Pokud to aktuální vládní nařízení umožní, sejdeme se v Mozaice nebo třeba na terase u společných aktivit, aby si děti i rodiny užily rituál a vzájemně se setkaly. Určitě se tak nestane v dubnu, ale je možné, že to bude možné v průběhu května nebo června.

Žádost o přijetí dítěte (spolu s ostatními doklady) je možné do naší školy doručit v termínu od 1. dubna 2021 do 14. dubna 2021 jedním z následujících způsobů:

 1. do datové schránky školy (ID schránky: xkwdh75);
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: veronika.kublova@montessorimozaika.cz;
 3. poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Mozaika, Myšlínská 30, 251 64 Mnichovice,
 4. nebo vhozením do poštovní schránky na vstupní brance do školy.