Zápis do první třídy proběhne v sobotu 8. dubna od 9:00 do 10:00 (začínáme všichni společně).

Kritéria pro přijímání dětí do první třídy jsou následující:
  • Dítě chodí do Montessori mateřské školy na plnou docházku (celodenně 5 dní v týdnu).
  • Rodiče dětí absolvují vzdělávací a informační akce pro rodiče.
  • Rodiče absolvují pozorování výuky ve škole.
  • Rodiče absolvovali kurz Respektovat a být respektován.
  • Dítě má ve škole staršího sourozence.
  • Rodiče podepíšou smlouvu o docházce dítěte do Základní školy Mozaika únoru 2017.

Schůzka pro rodiče předškoláků: 16. ledna 2017 od 18:00

Termíny pro pozorování ve školní třídě: 7. 2., 9. 2., 28. 2. 2017 od 8:00

Den otevřených dveří: pondělí 24. dubna 2017, od 17:00

Schůzka pro rodiče zapsaných dětí, tématem je především jak děti podpořit při přechodu ze školky do školy:

6. června 2017 od 18:00

Rádi se s Vámi potkáme při jiných příležitostech, při kulturních akcích nebo večerních přednáškách pořádaných v Mozaice na Myšlíně.