Šablona ppt OPZ černobílá

Předmětem projektu je vybudování a provoz mikrojeslí na adrese Myšlínská
30, Mnichovice.

Po vybudování prostor bude zahájen provoz mikrojeslí pro 4 děti ve věku 0,5 – 4 roky.
Na tyto děti dohlíží 2 pečující osoby, které mají potřebnou kvalifikaci dle podmínek výzvy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Pro rodiče zapojené na trhu práce je tato služba zdarma.

Kapacita je v současné době naplněna. V případě zájmu nás kontaktujte na tana.kadlecova@montessorimozaika.cz Stále je možné podávat přihlášky, děti budou přijímány v případě uvolnění místa.

Třída je uzpůsobena pro dopolední i celodenní docházku dětí. Děti tu rostou společně a přitom zažívají přátelskou atmosféru domácího prostředí. Učí se pečovat o sebe i o zvířata ve třídě. S každým dítětem pracujeme individuálně a pomáháme mu, aby naplno rozvíjelo své možnosti. Společně řešíme každodenní situace a učíme se, jak reagovat zdvořile.

MozaikaMontessori2052016PReportaz 009

Do mikrojeslí s sebou dítě potřebuje:

To vše podepsané. Na oblečení je nejlepší popisovač na textil, na kartáček popisovač na CD.