Věnujeme se talentovaným dětem

Používáme jazyk, abychom se lépe domluvili a pochopili

Podporujeme tvůrčí psaní, využíváme program Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Používáme knihy

Chodíme do knihoven, ve třídách máme knihovny s krásnou i odbornou literaturou, každý den si čteme pro poučení i pro radost.

Využívat technologie

Navečer mi psala jedna maminka:

Děti mě umlouvaly, abych jim půjčila počítač kvůli pohádce, a ptaly se, kolik mají času. Říkám, že hodinu. „Tak my nechceme pohádku, uděláme ti powerpointovou prezentaci!“ Prvňák a třeťačka.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání počítá s jednou hodinou informatiky v rámci prvního stupně. V páté třídě.