Why is our school different?

With us, children learn everything they should know in their grade. The difference is in the approach of teachers and the way of learning. We care not only about knowledge, but also about the development of the personality of each child.

First to sixth grade

Children at Mozaika have a huge thrill of discovery. They consider the questions and form their own opinions. They are not afraid to make mistakes. They know their options and develop their talents. They can solve the problems, and they learn to behave responsibly.

We teach children to understand things in context

Montessorimozaika16112016 021.JPG

Practical information

First to sixth grade

Lessons are held from 8:15 am. Coming to school is at 8 am. Kids can come in the morning from 7:30 to attend the school club. You can pick them up at 3:30 pm or at 4:30 / 5 pm at the hobby clubs.

How much does it cost? Price list 2017/2018

9 600 CZK per month

The school fee includes program from 7:30 am till 3:30 pm, English lessons including the program for home training, sport activities (for example gymnastics, skating, skiing, swimming), FIE.

Every year it is necessary to pay a fee of 3,500 CZK.

If siblings attend our school, the one with cheaper tuition is entitled to a discount of 10% .

We are not VAT payers.

How are the children evaluated?

Children discover mistakes themselves while working with Montessori advice . Control is often embedded within them. Children constantly get feedback from teachers and other children. They write a diary where they learn to describe their progress. Even teachers can make notes in the diaries about how and what the child is learning.

Teachers have an overview of the whole curriculum throughout first 6 grades. They know what kind of knowledge each child has, and what they can do on their own. You can consult the progress of your child anytime you need. Pupils constantly present their work to parents by themselves. In addition, they receive a semi-annual and a final verbal assessment that describes what they did. Twice a year, we also meet in a joint session. There we help the children articulate what they know and what else they should expect.

What do children eat?

We cook in our kichen at school, from fresh ingredients. Students bring their own snack.

Škola

7.-9. ročník

Pro kvalitní dospívání potřebuje mladý člověk aktivní a rozmanitý život. Potřebuje zkoumat prostředí, ve kterém žije, a hledat v něm svou roli. Dospívající touží po každodenním uplatnění a seberealizaci. Mají spoustu nápadů, jak zlepšit svět, a potřebují je uskutečňovat.
Škola, kde studenti mohou studovat a současně společně žít, pracovat a tvořit, podporuje rozvíjení celé osobnosti.

Studium s odborníky umožňuje dospívajícím studovat do hloubky a vážit si vzdělání. Vědomosti studenti používají při praktických úkolech v institucích, ve vlastním podnikání nebo při péči o zahradu a zvířata.

Montessorimozaika16112016 040.JPG

Praktické informace

7.-9. ročník ZŠ

Výuka probíhá od pondělí 9:00 do čtvrtka 12:00. Na pátek plánujeme výlety, exkurze, praxi ve firmách a institucích. Dospívající jsou 3 noci v týdnu ubytovaní v Domově mládeže, kde se společně starají o vše, co potřebují – připravují si jídlo, pečují o vnitřní prostory, zahradu i zvířata.

Školné ve školním roce 2017/2018

11 730 Kč měsíčně 

Školné zahrnuje výuku, celodenní program i ubytování.

Každoročně je třeba uhradit jednorázový poplatek ve výši 3 500 Kč.

Pokud k nám chodí sourozenci, ten s levnějším školným má nárok na slevu 10 %.

Uvedené ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

Kdo je garantem programu?

Výuku ve skupině dospívajících vede Mgr. Táňa Kadlecová ve spolupráci s dalšími kolegy, odbornými učiteli i specialisty z praxe. Vzdělávání probíhá v češtině i angličtině, jak je tomu i na nižších stupních ZŠ a MŠ Mozaika.

Jak se do programu zapojit?

Můžete si domluvit individuální návštěvu u nás ve škole, ideálně společně dítě a oba rodiče, e-mailem na tana.kadlecova@montessorimozaika.cz

Pravidelně plánujeme pobytový program pro stávající i budoucí dospívající. V případě zájmu nás kontaktujte.

V létě pořádáme letní pobytový tábor.