Monika Polačková

Učitelka 7.-9. ročníku, PŘ, CH

Člověk-příroda-vztahy-zkušenosti-zážitky... každý tento díl do sebe pevně zapadá a tvoří celek. Být součástí týmu Mozaiky podle mě vystihuje sama Marie Montessori, která napsala, že žádný popis ani obrázek v knize nedokáže nahradit pohled na skutečné stromy a veškerý život s nímž se školáci mohou setkat v opravdickém lese. Tato myšlenka je hybnou silou a motivací pro společný čas a práci.

monika.polackova@montessorimozaika.cz
Budova základní školy Montessori Mozaika při pohledu z venku

V roce 2014 vystudovala Pedagogickou fakultu UK, učitelství na ZŠ a SŠ obory biologie-chemie. Letos bude v Mozaice třetí rok v Programu pro dospívající. Absolvovala kurzy Výchova bez poražených, Adolescent Introductory Workshop (12-18), Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Permakulturní workshop. Všechny získané zkušenosti využívá jako průvodce odborných předmětů, ale také ve společném odpoledním čase se žáky, a to během péče o školní zahradu a zvířata.

V roce 2014 vystudovala Pedagogickou fakultu UK, učitelství na ZŠ a SŠ obory biologie-chemie. Letos bude v Mozaice třetí rok v Programu pro dospívající. Absolvovala kurzy Výchova bez poražených, Adolescent Introductory Workshop (12-18), Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Permakulturní workshop. Všechny získané zkušenosti využívá jako průvodce odborných předmětů, ale také ve společném odpoledním čase se žáky, a to během péče o školní zahradu a zvířata.