Vytváříme pro děti přátelské prostředí, ve kterém…

Díky obrovské nabídce činností i pomůcek mají děti vždy dost podnětů. Pomáháme jim naplno rozvinout svůj potenciál, ať jsou jejich potřeby jakékoliv.

Vaše dítě získá ten nejlepší start do života. Vy můžete bez starostí věnovat čas práci, mladšímu dítěti nebo sami sobě.

Dobře je u nás dětem i dospělým

Záleží nám na vztazích

Ve třídě, mezi učiteli a taky s vámi rodiči. Víme, že právě vy své děti znáte nejlépe. Proto s vámi chceme co nejlépe spolupracovat.

Na vaše dítě máme vždy dost času

Jeden vyučující se stará přibližně o 8 dětí. Díky tomu si všichni užijeme každodenní program v klidu a s úsměvem.

Zastáváme respektující přístup k dětem

Využíváme jejich silné stránky a přizpůsobujeme se potřebám každého z nich. Podporujeme v dětech samostatnost, zodpovědnost i zdravou zvědavost.

Podporujeme v dětech radost z učení

Využíváme pomůcky a metodiku Montessori. Pomocí všech smyslů se děti přirozeně učí chápat přírodní zákony, počítat i psát. Už ve školce zvládnou základy čtení i cizích jazyků

Chceme, aby se k nám děti těšily

Na kamarády, na nás i na to, co nového si dnes vyzkoušejí. Spokojené dítě je u nás na prvním místě.

Co o nás říkají rodiče

Líbí se mi, že se děti odmala učí cizí jazyky. Náš syn mluví anglicky líp než my a díky rodilým mluvčím navíc chytá ten správný přízvuk.

Petr, tatínek

Objeli jsme asi deset školek v okolí. Chtěli jsme školku, kde budou s naším dítětem mluvit s respektem. Ale když jsme přijeli do Mozaiky, viděli to prostředí a skvělý přístup učitelů, málem jsme se rozplakali. Ani jsme nevěřili, že je to u nás taky možné.

Anna, maminka

Když náš syn začal chodit do Mozaiky, viděli jsme u něj úžasný rozvoj. A přitom to všechno probíhá nenásilně. Děti ani neví, že se něco učí.

Petra, maminka