„Milovala jsem svou práci,“ říká Táňa, když vysvětluje, jak vznikla Mozaika. „Měla jsem zkušenosti se vzděláváním dětí z Čech i ze zahraničí a viděla jsem, jak moc jsou děti ovlivněné různými přístupy učitelů. Pro ty své jsem si přála tu nejlepší školu na světě.

Naštěstí jsem potkala několik lidí, kterým na dětech záleželo tak jako mně. Společně jsme založili Mozaiku.“ Velké díky patří i našim partnerům.

„Z pozorování dítěte s láskou a zájmem, z toho se dospělý mnohému naučí.“ Tomáš Garrigue Masaryk, Rok na vsi

Žije to u nás.

Podívejte se jak

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Metodika, kterou používáme, je Montessori. Proč?

Důvěra

Montessori věří v sílu dětí, v jejich přirozenou vůli rozvíjet se a stát se plnohodnotnou součástí společnosti.

Svoboda

Dítěti je poskytována svoboda do té míry, do jaké je schopno přijmout za své jednání zodpovědnost.

Respekt

Učitel respektuje individuální potřeby dětí a děti se zase učí respektovat oprávněné požadavky učitelů i svých vrstevníků.

Inspirace

Protože jsou třídy jsou věkově smíšené, učí se děti samy od sebe a jsou proto vnímavější k potřebám jiných dětí. Inspirují se.

Když jsme pro děti z Mozaiky chystali program, překvapilo nás, jak byly samostatné, uvědomělé a jak dospěle a přitom spokojeně působily. Rády a s chutí se zapojovalydo péče o zahradu i stříhání vrbových prutů. Uklízely po sobě, sami si dělaly procházky kolem rybníka a přitom se nikdo nevrhal do vody. A když si kluci potřebovali nabrat vodu do kbelíku, přišli nám o tom říct a domluvit se, jestli to nevadí.

Žaneta Tušerová

výrobce živých staveb z proutí

Systematicky, kvalitně a lidsky

Výše popsaný způsob práce by ale nikdy nebyl možný bez skvělých učitelů s otevřenou myslí. Seznamte se s nimi a pochopte, proč jsou součástí naší Mozaiky

Táňa Kadlecová
Ředitelka

Chci tu nejlepší školu pro děti. Jsem tady, aby děti byly šťastné každý den a zároveň rozvíjely plně svůj potenciál. A aby všechno fungovalo. Vytvářím ty nejlepší možné podmínky pro to, aby učitelé i ostatní zaměstnanci mohli dělat dobře svou práci.

person24
Lucie Brattoli
Učitelka AJ, M

V životě chci dělat věci, které mají smysl. A taky chci být dobrým průvodcem dětí na jejich cestě ke vzdělání.

Lucie Procházková
Učitelka ČJ, D

Moje „mise“ bude splněna, když absolventi budou vnímat čas strávený nad českým jazykem a dějepisem jako užitečný a v dalším studiu a životě jako využitelný.

Michal Šíma
Učitel OV, TV, PR

Chci pomáhat dělat školu tak, aby studenti po letech nelitovali, kolik
času odsezeného v lavicích mohli využít lépe.

Monika Polačková
Učitelka PŘ, CH

Člověk-příroda-vztahy-zkušenosti-zážitky... každý tento díl do sebe pevně zapadá a tvoří celek.
Být součástí týmu Mozaiky podle mě vystihuje sama Marie Montessori, která napsala, že žádný popis ani obrázek v knize nedokáže nahradit pohled na skutečné stromy a veškerý život s nímž se školáci mohou setkat v opravdickém lese. Tato myšlenka je hybnou silou a motivací pro společný čas a práci.

Lucie Vaňková
Učitelka FY, Zástupce pro domov mládeže

Maria Montessori napsala, že děti jsou tvůrci člověka. Je mi ctí být u toho.

no-image
Amálka Třebická
Učitelka HV

Barbora Kalvach
Učitelka ŠJ

Znalost cizích jazyků otevírá lidem svět. A ten hispánký je obrovský a inspirující. Ráda dětem pomáhám otevírat tyto pomyslné dveře.

Iva Petříková
Učitelka Z

Zeměpis může v člověku vzbudit touhu po poznání neznámých krajin, pokoru a toleranci k jiným kulturám, a porozumění, jak vlastním životem ovlivňujeme provázaný svět.

sdr
Pavlína Vožická
Učitelka chemie

Portrét Jan Birás Mozaika
Jan Birás
Lektor robotiky

Jirka Mares
Jiří Mareš
Lektor programování

no-image
Jan Polívka
Lektor dramatického kroužku

Pavlína Čížková
Hlavní učitelka ZŠ a ŠD

Je pro mne důležité dělat v životě věci, které mě baví a navíc mají smysl. V Mozaice mám jedinečnou možnost pomáhat dětem v jejich přirozeném vývoji s využitím Montessori principů, navíc v krásném prostředí a v kolektivu podobně naladěných dospělých.

Markéta Matoušková
Učitelka ZŠ

Baví mě dělat věci, které dávají smysl. Fascinuje mě přirozená touha učit se, kterou v sobě děti mají, baví mě sdílet s nimi jejich nadšení pro vše nové. Jsem ráda, že můžu být součástí jejich cesty za vzděláním, budu se jim snažit vytvořit ty nejlepší podmínky k tomu, aby každý mohl plně rozvinout svůj potenciál. A Mozaika je pro to tím nejlepším místem.

Pavla Ludvíková
Asistentka pedagoga ZŠ

V Mozaice si plním svůj dětský sen pracovat v týmu lidí, kterým přináší radost podporovat děti na jejich cestě za poznáním a kteří mají společný cíl "šťastné a spokojené dítě".

Miroslava Cichá
Asistentka pedagoga ZŠ

S radostí jsem součástí týmu Mozaiky. Její respektující přístup k dětem spolu s Montessori pedagogikou z ní dělají úžasné místo nejen pro ně. Těší mě podporovat děti při jejich práci a sledovat jejich posun.

Lenka Havelková
Lektorka klubu logiky

Být součástí Mozaiky je pro mě velká radost. Těší mě být mezi dětmi a pracovat s úžasnými lidmi.

Fk25-05-2021.3037
Kateřina Hruschková
Asistentka Pedagoga, Učitelka VV

Mozaika je pro mě velmi přátelským místem, které je otevřené dětské jedinečnosti, prožívání, sdílení, kreativitě….to jsou hodnoty, které mě naplňují a ráda jim právě tady chci věnovat svůj čas, energii a zkušenosti.

Odměnou je mi tvůrčí nadšení a elán našich ,,mozaikových“ dětí, což mě přesvědčuje o tom, že to má opravdu smysl.

Paola Bermudez
Učitelka ZŠ

I enjoy observing the process of human development in the children and I love supporting that process. Mozaika is a place where that development can happen without boundaries.

MontessoriMozaika-0844
Eva Chmelová
Výchovná poradkyně

Olga Suchá
Učitelka MŠ, keramička

Líbí se mi menší počet dětí ve skupince, který umožňuje individuální přístup k dětem a taky možnost realizovat s dětmi i větší projekty. Mozaika funguje na principu respektu a tento přístup mi při tvorbě vyhovuje stále více.

Lenka Králová
Speciální pedagožka

Mozaika je škola, kterou bych chtěla pro svoje děti a vlastně i pro sebe. Je tu příjemné, bezpečné prostředí, pomůcky, které vzbuzují chuť k učení, přátelské vedení učitelů.

no-image
Václava Drábková
Učitelka AJ - SciLearn

Daša Tóthová
Hlavní učitelka MŠ

Mozaika mi dává možnosti, které chci proměnit, vzdělávat se a rozvíjet, a to nejlepší ze sebe předat dětem. Vnímám to jako svoje životní poslání.

Kateřina Vosátková
Učitelka v miniškolce

Snažím se s dětmi prožívat přítomnost do hloubky, podporovat je v samostatnosti, respektovat jejich potřeby a být jim co nejlepším partnerem. Mým slibem je neustálý nikdy nekončící rozvoj sebe sama.

David Proesel
Učitel MŠ

Maria Montessori thought that the first plane, 0-6 years old, is the most important developmental stage in a person's life, even more so than university. I take that responsibility very seriously, being with your 3-6 year old. Along with Daša Tóthova, Olga Suchá, and the rest of the Mozaika staff, we will create a rich, multilingual environment for your child to explore and develop. Although I will be your child's guide, they will lead the way, choosing their own path and thus becoming much more

Karolína Krajcová
Učitelka Mš

Mozaika mi otevírá nové cesty, díky kterým poznávám, že je vše možné, milé a vstřícné, že laskavost, empatie a úcta jsou vlastnosti, kterými jsou tu všichni obdarováni.

Denisa Jurášová
Učitelka MŠ

Naplňuje mě práce s dětmi v dobrém zázemí, připraveném prostředí a v bezkonfliktním přátelském týmu.

foto_Mozaika_21
Dáša Valentová
Vedoucí provozně-administrativního týmu

Všem nám jde o stejnou věc. Cítit se dobře. A je to vidět.

Fk25-05-2021.2987
Drahomíra Sedláčková
Vedoucí školní jídelny, hospodářka

Fk25-05-2021.2943
Anežka Charvátová
Asistentka ředitelky školy

Ráda se ve svém životě neustále učím a posouvám. Mozaika je pro mne prostředím, které poskytuje respekt, možnost vývoje, spolupráci a otevřenost pro nápady i člověka. Proto děkuji za to, že i právě já mohu být dílkem v Mozaice.

Lenka Jirmanová
Administrativa, GDPR

Mám ráda děti, chci jim být na blízku, pozorovat jejich lásku ke světu, nadšení do všeho nového a být jim při tom pomocníkem.

Fk25-05-2021.3009
Veronika Küblová
Administrativa

Cestu k Mozaice jsem si našla díky svým dětem. Těší mě, že můžu přispět k zajištění zázemí pro děti a učitele.

Fk25-05-2021.2982
Petra Štůlová
Personalistka

Být součástí Mozaiky pro mě znamená, že to, co dělám, má smysl.

no-image
Lukáš Berger
IT

MontessoriMozaika-0498
Jitka Kožarová
Kuchařka

Jana Krchova
Jana Krchová
Pomocná kuchařka

Katerina Polakova
Kateřina Poláková
Úklid

Jaroslav-Novacek
Jaroslav Nováček
Školník

Dává vám naše práce smysl? Chcete být součástí naší Mozaiky?