Agata je česky mluvící učitelkou ve třídě dětí od 3 do 6 let.

Agata pochází z Polska, do České republiky přijela v roce 2000 studovat česky jazyk na filozofické fakultě UK. Po ukončení studia se věnovala překladatelství a začala se zajímat o psychologii. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován, poté nastoupila do psychoterapeutického výcviku a začala soukromě provozovat psychoterapii. Během své terapeutické praxe zjistila, že problémy, se kterými dospělí do terapie přichází, mají svůj původ převážně v dětství. Byla přesvědčena, že vhodným přístupem k dětem se dá nejen předejít budoucím problémům, ale také pozitivně podpořit rozvoj jejich osobnosti. Proto od roku 2014 začala působit na základních školách jako lektorka preventivních programů a programů rozvoje osobnosti. Během svého působení na základních školách došla k závěru, že systém klasického vzdělávání nepodporuje děti ve všestranném rozvoji. Agáta proto začala hledat alternativní směry výuky. Nejvíce ji oslovil systém Montessori.

Absolvovala mezinárodní Montessori výcvik AMI pro věk 3-6 let.