Alena vystudovala nejprve učitelství pro MŠ, pak učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci a anglický jazyk na Akcent College v Praze.

Již od roku 1992 se věnuje vzdělávání dětí na 1. a 2. stupni ZŠ a od počátku své pedagogické praxe se zajímá o reedukaci a terapie dětí se specifickými poruchami učení, ADHD a vývojovou dysfázií, což jí vedlo k absolvování různých kurzů: Grafomotoriky pod vedením PaeDr. Heyrovské, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Muzikoterapie – PhDr. M. Gerlichové, Neurovývojové terapie.

Právě práce s těmito dětmi ji přivedla k pedagogice Montessori. Věří, že názorné pomůcky, respektující přístup a vhodné pedagogické a terapeutické metody mohou pomoci v cestě za poznáním všem dětem.