Lucka vystudovala český jazyk a dějepis na Pedagogické fakultě UK, ale věnovala se jiným zaměstnáním (korektorka, pedagogický výzkum), než nazrál čas zkusit opravdu učit. První zkušenosti získala na dvou pražských základních školách, poté se věnovala svým čtyřem dětem na rodičovské dovolené, než ji opět školství přilákalo zpět. Mozaika je pro ni příležitost zkušenosti zúročit, ale dělat věci jinak, neustále svou práci rozvíjet a posouvat s ohledem na potřeby studentů. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován a Výchova bez poražených. Pokud má ještě nějaký volný čas, věnuje se práci ředitelky Farní charity Mnichovice.