Marie má ráda pestrost a rozmanitost. V osmnácti letech si otevřela obchod s čajem a kořením, který několik let provozovala. Z tohoto období ráda vzpomíná na samostatnost, zodpovědnost za každý krok a na možnost hned vidět výsledky své práce. Po několika letech se rozhodla získat zkušenosti ve větší firmě, obchod prodala a pracovala v Akademii věd a v mezinárodní korporaci v oddělení lidských zdrojů.

Na rodičovské dovolené začala studovat Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, v bakalářské práci se věnuje trénování paměti.

V Mozaice působí jako asistentka pedagoga. Pro získání odborné kvalifikace absolvovala akreditovaný kurz na Jaboku, školení První pomoci u dětí a kurz Respektovat a být respektován.

Zajímá se o mezigenerační programy, určené dětem a seniorům. Prošla kurzem Montessori principy v péči o seniory v Centru Seňorina a kurzy Reminiscence a Dramatizace vzpomínek, pořádané Diakonickou akademií v Praze.

Mozaika se stala součástí života její rodiny úplně přirozeně. Když se ráno se svými dětmi ve školce loučí, je klidná, protože ví, že děti budou trávit čas v přátelském a podnětném prostředí.