V roce 2014 vystudovala Pedagogickou fakultu UK, učitelství na ZŠ a SŠ obory biologie-chemie. Letos bude v Mozaice třetí rok v Programu pro dospívající. Absolvovala kurzy Výchova bez poražených, Adolescent Introductory Workshop (12-18), Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Permakulturní workshop. Všechny získané zkušenosti využívá jako průvodce odborných předmětů, ale také ve společném odpoledním čase se žáky, a to během péče o školní zahradu a zvířata.