Vendula vystudovala Vysokou školu ekonomickou, mateřská role ji však přitáhla do světa dětí.

Pátým rokem provází děti v Lesní školce, doplnila si vzdělání pro práci s dětmi od 0 do 6 let a v Mozaice vypomáhá s péčí o nejmladší třídu. Absolvovala kurz „Respektovat a být respektován“, „Agrese“ a v pravidelných intervalech si osvěžuje znalosti první pomoci účastí na zážitkových kurzech.

Vendula má v Mozaice na starosti také správu grantu a organizaci akcí.