Studijní pobyt na Maltě a v Paříži, čtenářské dílny, návštěvy zahraničních Montessori škol našimi učiteli

Bez n‡zvu-1

Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt Mozaika

loga dohromady-zmensene2

– rozšíření o multimediální učebnu, keramický ateliér, botanický kroužek a tělocvičnu byl spolufinancován EU z Programu rozvoje venkova – Leader a realizován s podporou MAS Říčansko o.p.s.