Klub maminek

Přijďte do Mozaiky s miminkem v bříšku i po jeho narození. Setkávání maminek přizpůsobujeme věku dětí, vašim potřebám i otázkám. Dvouleté děti rádi přivítáme ve třídě pro nejmenší.

Více o klubu

Školka

Vytváříme pro děti podnětné a podporující prostředí, ve kterém je jim dobře. Ve školce se učí starat o sebe i své okolí. Nachází kamarády, tvoří, poznávají přírodu. A získají také základy psaní, čtení a počítání.

Více o školce

Škola

Děti ve věku 6–12 let v Mozaice pracují velmi intenzivně, a to samostatně i v týmu. Podporujeme přirozený zájem dětí o poznávání. Pomáháme jim získat zdravou sebedůvěru, přemýšlet a vidět souvislosti. Připravujeme také 2. stupeň a střední školu.

Více o škole

Záleží nám na kontinuitě vzdělávání. Výuka v Mozaice má jednotný koncept, který stojí na vědeckých poznatcích o dětském vývoji. Proto umíme pracovat s dětmi v každém věku tak, aby naplno využily své možnosti.

Povzbuzujeme přirozenou dětskou zvídavost, tvořivost a odvahu zkoušet nové věci. Víme, že děti dělají úžasné pokroky. Stačí jim mít dost podnětů, pozornosti a podpory.

A po výuce nabízíme spoustu zajímavých kroužků, kurzů a táborů.
Podívejte se.