← Zpět← back

Zápis a přijetí do ZŠ

4.4.2024

Informace pro zájemce o zápis do ZŠ Mozaika

Budova základní školy Montessori Mozaika při pohledu z venku

Milí rodiče,

těší nás Váš zájem o Mozaiku. Podporujeme děti od narození do 15 let. Budeme rádi, když se vzájemně lépe poznáme, abychom se ujistili, že Mozaika je to místo, které pro své děti i pro sebe hledáte.

Podívejte se prosím také na naši Facebookovou stránku, na Instagram Mozaiky a na video o programu pro dospívající.

Jak se připravit na zápis

Kterou základní školu pro své dítě vyberete, je důležitá otázka. Proto Vám doporučujeme absolvovat následující události a činnosti, které považujeme za důležité při procesu rozhodování a přípravy na školu.

 • Konzultace o pokroku dítěte v MŠ Mozaika na podzim i na jaře
 • Večer na téma Montessori základní škola
 • Večer na téma Jak to chodí u studentů
 • Pozorování ve třídě ZŠ Mozaika
 • Studentská vernisáž
 • Večer na téma Montessori na vlastní kůži
 • Večer na téma Ze školky do školy
 • Kurz respektující komunikace pro rodiče, např. Výchova bez poražených
 • Dětem doporučujeme absolvovat program předškolní přípravy Maxík

Je dobré si před zápisem rovnou ujasnit, zda chcete, aby Vaše dítě bylo v Mozaice od prvního do devátého ročníku. Podívejte se na toto video.

Počet míst ve škole

Počet míst může odklad školní docházky, přijetí dětí např. na víceleté gymnázium, případné opakování ročníku dítětem – zejména ze zdravotních důvodů, a další okolnosti. Od září 2024 bude v prvním ročníku pravděpodobně 8 volných míst.

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku jsou následující

Kritéria pro přijetí:

 • Dítě navštěvuje mateřskou školu se stejným nebo podobným zaměřením ŠVP jako Mozaika (max. 2 body).
 • Dítě splňuje předpoklady ke vzdělávání dle ŠVP Základní školy Mozaika (max. 4 body). Ověří pedagog během osobního setkání s dítětem, ideálně při zápise.

Doplňkové kritérium:

 • Dítě má v Základní škole Mozaika sourozence.

Děti budou přijímány k základnímu vzdělávání v pořadí podle získaného počtu bodů v rámci hlavních kritérií, v případě stejného počtu bodů dle doplňkového kritéria. V případě, že z důvodu omezené kapacity základní školy nebude možné přijmout všechny děti, rozhodne při shodnosti splnění kritérií los. Losování provádí ředitelka školy za přítomnosti jednoho člena školské rady, pozváni budou také dotčení zákonní zástupci. Losována jsou registrační čísla dětí, o losování je proveden písemný záznam a výsledek je zveřejněn na budově školy a webových stránkách školy. Podmínkou přijetí dítěte do základní školy je uzavření smlouvy o podmínkách docházky nejpozději do 11. dubna 2024 a uhrazení školného na měsíc září 2024 dle podmínek uvedených ve smlouvě.

Kritéria byla stanovena na základě vyhlášky č. 435/2022 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s vyhláškou č. 435/2022 Sb. stanovujeme nejnižší počet bodů pro přijetí, a to 4 body.

Postup pro přijetí

Pokud o zápisu do školy uvažujete, domluvte se na osobní návštěvě s Pavlínou Čížkovou, abyste se ujistili, že můžeme naplnit Vaše očekávání. pavlina.cizkova@montessorimozaika.cz

Dokumenty pro mimořádný zápis v průběhu šk. roku 2023/2024

Volná místa konzultujte s Pavlínou Čížkovou na výše uvedeném e-mailu.Pro podání přihlášky do naší základní školy si stáhněte a vyplňte následující dokumenty:

K výše uvedeným dokumentům je potřeba pro ověření přiložit (ověřuje administrativní pracovník):

 • rodný list dítěte

Budete-li u zápisu do prvního ročníku základní školy žádat o odklad povinné školní docházky, stáhněte si a vyplňte též dokument
žádost o odklad.

Ceník pro školní rok 2023/2024 naleznete zde.

Dokumenty pro řádný zápis v dubnu 2024

Pro podání přihlášky do naší základní školy si stáhněte a vyplňte následující dokumenty:

K výše uvedeným dokumentům je potřeba pro ověření přiložit (ověřuje administrativní pracovník):

 • rodný list dítěte

Budete-li u zápisu do prvního ročníku základní školy žádat o odklad povinné školní docházky, stáhněte si a vyplňte též dokument
žádost o odklad.

Ceník pro školní rok 2024/2025

Těšíme se, že společný slavnostní zápis proběhne 4. dubna 2024 od 14 hod.

Žádost o přijetí dítěte (spolu s ostatními doklady) je možné do naší školy doručit osobně při Slavnostním zápisu do ZŠ nebo jedním z následujících způsobů v termínu od 4. dubna 2024 do 11. dubna 2024 :

 1. do datové schránky školy (ID schránky: xkwdh75),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: podatelna@montessorimozaika.cz,
 3. poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Mozaika, školská právnická osoba, Myšlínská 30, 251 64 Mnichovice,
 4. osobně na podatelně (kancelář ve 4. NP),
 5. nebo vhozením do poštovní schránky na vstupní brance do školy.

Výsledky zápisu

Výsledky správního řízení pro rok 2024/2025 naleznete zde.

Cena kurzu
Uvedené cena je konečná. Nejsme plátci DPH.
Rezervujte e-mailem na anezka.charvatova@montessorimozaika.cz
Napište Anežce