Pavlína Čížková povídá dětem příběh o vzniku vesmíru

Pavla absolvovala Přírodovědeckou fakultu na Univerzitě Karlově, po ukončení studia učila biologii a chemii na střední škole.


Do dění v Mozaice se zapojila v prvním roce jejího fungování, nejprve jednodenními i delšími projekty. V letech 2014 – 2016 prošla mezinárodním kurzem Montessori pedagogiky pro děti od 6 – 12 let u trenérky Kay Baker z Association Montessori Internationale, zkušenosti čerpala také z návštěv několika škol v Čechách i zahraničí. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován, kurz první pomoci, účastní se průběžně dalších doškolovacích seminářů pro pedagogy.


Je hlavní učitelkou ve třídě. Podporuje děti v jejich nadšení pro okolní svět, provází je a pomáhá jim utvářet si postoje a hodnoty.