V čem je naše škola jiná?

Děti a dospívající se u nás naučí vše, co by na daném stupni měli zvládnout. Rozdíl je v přístupu učitelů a ve způsobu učení. Záleží nám nejen na znalostech, ale také na rozvoji osobnosti každého dítěte.

1.-6. ročník

Dětem v Mozaice zůstává nadšení z objevování. Nebojí se mít vlastní názory a dělat chyby. Znají své možnosti a rozvíjejí své nadání. Umí řešit problémy. A učí se být zodpovědné samy za sebe.

Učíme děti chápat věci v souvislostech

Montessorimozaika16112016 021.JPG

Praktické informace

1.-6. ročník ZŠ

Výuka probíhá od 8:15. Příchod do školy je v 8 hodin. Děti mohou přijít ráno do družiny od 7:30. Vyzvednete si je v 15:30, případně po kroužcích v 17:00.

Školné ve školním roce 2021/2022

12 100 Kč měsíčně 

Školné zahrnuje výuku a program školní družiny, výuku angličtiny včetně programu pro domácí použití, sportovní aktivity (např. gymnastika, bruslení, lyžování, plavání), Feuersteinovo instrumentální obohacování.

Každoročně je třeba uhradit jednorázový poplatek ve výši 3 500 Kč.

Pokud k nám chodí sourozenci, ten s levnějším školným má nárok na slevu 10 %.

Uvedené ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

Jak jsou děti hodnoceny?

Při práci s Montessori pomůckami děti objeví chybu samy – kontrola je často zabudována přímo v nich. Děti neustále získávají zpětnou vazbu od učitele i ostatních dětí. Píšou si deníky, ve kterých se učí popisovat své pokroky. I učitelé do nich zaznamenávají, jak a co se dítě učí.

Učitelé mají přehled učiva 1.-6. ročníku. Vědí, s čím se každé dítě seznámilo a co už zvládlo. Pokrok svého dítěte s nimi můžete kdykoliv konzultovat. Žáci sami svou práci rodičům i dalším zájemcům průběžně prezentují. Kromě toho získají pololetní a závěrečné slovní hodnocení, které popisuje, co všechno zvládly. Dvakrát ročně se také sejdeme na společném sezení. Tam pomůžeme dítěti formulovat, co už umí a co dalšího ho čeká.

Jak se děti stravují?

Vaříme v naší kuchyni přímo ve škole, z čerstvých surovin. Děti si nosí vlastní svačinu.

 

Škola

7.-9. ročník

Pro kvalitní dospívání potřebuje mladý člověk aktivní a rozmanitý život. Potřebuje zkoumat prostředí, ve kterém žije, a hledat v něm svou roli. Dospívající touží po každodenním uplatnění a seberealizaci. Mají spoustu nápadů, jak zlepšit svět, a potřebují je uskutečňovat.
Škola, kde studenti mohou studovat a současně společně žít, pracovat a tvořit, podporuje rozvíjení celé osobnosti.

Studium s odborníky umožňuje dospívajícím studovat do hloubky a vážit si vzdělání. Vědomosti studenti používají při praktických úkolech v institucích, ve vlastním podnikání nebo při péči o zahradu a zvířata.

Montessorimozaika16112016 040.JPG

Praktické informace

7.-9. ročník ZŠ

Výuka probíhá od pondělí 9:00 do čtvrtka 13:30. V pátek od 9:00 do 13:30. Dospívající jsou 3 noci v týdnu ubytovaní v Domově mládeže (mohou zůstat i čtvrtou noc), kde se společně starají o vše, co potřebují – připravují si jídlo, pečují o vnitřní prostory, zahradu i zvířata.

Školné ve školním roce 2021/2022

14 600 Kč měsíčně 

Školné zahrnuje výuku, celodenní program i ubytování.

Každoročně je třeba uhradit jednorázový poplatek ve výši 3 500 Kč.

Pokud k nám chodí sourozenci, ten s levnějším školným má nárok na slevu 10 %.

Uvedené ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

Kdo je garantem programu?

Výuku ve skupině dospívajících vede Lucie Brattoli s Lucií Vaňkovou ve spolupráci s dalšími kolegy, odbornými učiteli i specialisty z praxe.

Jak se do programu zapojit?

Můžete si domluvit individuální návštěvu u nás ve škole, ideálně společně dítě a oba rodiče, e-mailem na tana.kadlecova@montessorimozaika.cz

V případě zájmu nás kontaktujte.