Program pro dospívající

7. – 9. ročník

Skupina studentů základní školy Montessori Mozaika debatuje u velkého stolu

Pomáháme dospívajícím vykročit do světa.

Od pondělí do čtvrtka žijí ve škole

Dospívající přicházejí v pondělí ráno, ve čtvrtek po obědě se většina z nich vrací domů a do školy přicházejí opět na páteční výuku. Ve čtvrtek a pátek mají volné odpoledne na zájmové kroužky a podobně.

Společně se o sebe dokážou postarat

Odpoledne a večer tráví dospívající společně v domově mládeže. Starají se sami o sebe: vaří si, perou, uklízejí, plánují, zahradničí, starají se o zvířata.

Studenti se učí od odborníků

Jejich učitelé jsou tak jako na běžných školách odborníci na některé oblasti. Dospívající spolupracují i s ostatními dospělými ve škole, tedy s kuchařkami, hospodářkou nebo školníkem. Zveme si také odborníky zvenku.

Rodilí mluvčí

Do výuky angličtiny se zapojují rodilí mluvčí.

Metoda Montessori

Při výuce využíváme metodu Montessori, která těží z přirozeného zájmu dospívajících dospět a zvládnout těžké úkoly.

Příroda

Dospívající pečují o školní zahradu i rybník a tráví hodně času pohybem v přírodě.

AMI vzdělání

Naši učitelé mají vzdělání mezinárodní asociace AMI, což nám umožňuje porozumět potřebám dospívajících a reagovat na ně.

Hodnocení

Jak jsou dospívající hodnoceni?

Popisná zpětná vazba
Dáváme dospívajícím popisnou zpětnou vazbu a od 7. ročníku také dostávají známky.
U celé řady činností dospívající sami poznají, zda se jim daří. U praktické práce je to snadné. Pokud rozumějí rostlinám a zvířatům, dokáží se o ně lépe postarat. Pokud rozumějí práci s různými materiály, dokáží opravit hliníkovou loď. Pokud si dokáží spočítat materiál potřebný na stavbu vyvýšených záhonů, objednají správné množství dřeva. Pokud umějí pracovat s excelem, dokáží rychleji spočítat výsledek svého ekonomického hospodaření.

Ne vždy je akademická práce propojená s praktickými dovednostmi, ale i u čistě akademických témat mají díky praktickým zkušenostem lepší představu o reálné aplikaci získávaných vědomostí. Dospívající se učí nejen získávat znalosti, učí se také spolupracovat ve skupinách a výsledky své práce vhodně prezentovat. Systematicky se učí, jak vypadá poutavá prezentace, získávají zkušenosti i před velkým nebo cizojazyčným publikem.

Zajímá vás, co to Montessori vlastně znamená?
Zjistěte více o celé metodice.

Více o montessori
Životní sebedůvěra postavená na pevných základech

Úspěch v životě závisí na sebevědomí, uvědomování si vlastních schopností a mnohostranné přizpůsobivosti. Vědomí, že se člověk umí uplatnit a v mnoha směrech dokáže lidem pomáhat, naplňuje duši vznešenou sebedůvěrou.

Maria Montessori
Dospívající společně bydlí a hospodaří

Týdenní harmonogram

Po
7.30-8.00
Příchod do mozaiky

V pátek přicházejí dospívající do 8 hodin do Mozaiky. Společnou poradu začínáme později, aby ji stihli i ti, kteří dojíždějí z daleka. Před poradou jsou k dispozici učitelé pro případné konzultace.

Po 8:00
-
Čt 13.30
Dospívající jsou ve škole a v domově mládeže

Střídají praktické činnosti s učením akademických dovedností tak, aby si díky jedné činnosti odpočinuli od druhé a zároveň aby díky jedné činnosti lépe pochopili tu druhou. V těchto dnech někteří zvládnou odpoledne odjet třeba za zájmovými kroužky a zase se vracejí zpět.

Čt
13.30
Odjezd z mozaiky

Dospívající odjíždí domů.


7.30-8.00
Příchod do mozaiky

V pátek přicházejí dospívající do 8 hodin do Mozaiky. Na ty, kteří bydlí daleko, můžeme počkat do 9 hodin.


13.30
návrat domů

V pátek končíme po obědě a odjíždíme domů.

Časy se mohou v jednotlivých letech mírně měnit podle aktuálního rozvrhu hodin nebo  podle aktuálního jízdního řádu.

Školní jídelna

V Mozaice chutná i dospívajícím

Vaříme v naší kuchyni, dospívající se aktivně zapojují do přípravy jídelníčku,  jídlo si sami servírují.

Více o jídelně
Školné 2023/24

18 500 Kč měsíčně

Jednorázový roční příspěvek na pomůcky – 3 500 Kč
Obědy ani svačiny nejsou započítány v ceně školného. Sourozenec či sourozenci, resp. děti žijící ve stejné domácnosti, s nižším školným mají nárok na slevu 10 %. Další informace najdete zde.

Přijďte se k nám podívat

Návštěvy na společném meetingu
každý pátek

Po domluvě je možné přijít každý týden v pátek na společný meeting dospívajících a jejich učitelů. Probíráme, co se daří a co je potřeba vylepšit, a společně řešíme aktuální problémy.

Každoroční večer pro rodiče i širokou veřejnost

Nejméně jednou ročně se koná večer pro rodiče i širokou veřejnost Jak se žije dospívajícím. Během večera si přímo vyzkoušíte způsoby, jakými dospívající pracují.

Konkrétní termíny najdete na stránce Co je nového.

Návštěvy studentů pedagogiky a učitelů

Pokud u nás chcete strávit více času v roli studenta či učitele, kontaktujte prosím přímo Lucii Brattoli. lucie.brattoli@montessorimozaika.cz