Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Co je Montessori?

Děti jsou od přírody zvídavé.

Každé dítě má chuť napodobit nejdříve své rodiče a potom své okolí, aby se o sebe dokázalo postarat. Nejdříve dětem pomáháme v samostatnosti, nabízíme smyslové pomůcky a ukazujeme, jak se domluvit s ostatními.

Přibližně v šesti letech si děti dokáží už leccos představit a zajímá je téměř všechno o lidech i o světě. Bohatě toho využíváme.

Dospívajícím umožňujeme vyzkoušet si dospělý život na nečisto a využívat při tom akademické znalosti.

Historie

Marie Montessori

Montessori pedagogika vychází z myšlenek Marie Montessori, italské lékařky a pedagožky. Svou koncepci práce s dětmi začala vytvářet v roce 1897. Věřila, že děti samy od sebe chtějí poznávat okolní svět a učit se nové dovednosti. Ke zdravému rozvoji je především potřeba jim vytvořit bezpečné, podporující a podnětné prostředí.

1870

Narozena v Itálii

1897-98

Vede kurzy pedagogiky na univerzitě v Římě; čte všechna hlavní díla filozofie vzdělávání za posledních 200 let.

1901

Navštěvuje základní školy za účelem antropologického výzkumu.

1909

Poskytuje první lekce své metody v Città de Castelo asi stu studentů.

1928

Vychází kniha Das Kind in der Familie, založená na přednáškách, které lektorovala roku 1923 ve Vídni.

1929

Ve spojení se svým synem Mariem zakládá mezinárodní asociaci Association Montessori Internationale (AMI).

1933

Nacisté systematicky ničí hnutí Montessori v Německu a uzavírají všechny Montessori školy.

1936

Vypuknutí občanské války ve Španělsku.
Novým domovem se jí stává Nizozemsko.

1939

Se synem Mariem odjíždí do Indie, aby vedli tříměsíční výcvikový kurz.

1946

Po válce se Maria a její syn Mario vrací do Evropy.

1948

Dohlíží na otevření modelové školy do dvanácti let. From Childhood to Adolescence – tato kniha uvádí koncepty Marie Montessori pro základní vzdělávání a vzdělávání dospívajících.

1952

Maria Montessori umírá ve svých 81 letech v Nizozemsku.

1896

Stává se jednou z prvních žen, která dosahuje medicínského titulu na univerzitě v Římě.

1900

Pracuje na psychiatrické klinice v Římě. V modelové škole rozvíjí materiály pro smyslovou výchovu.

1907

V Římě je otevřen první Dům dětí (Casa dei Bambini).

1911

Montessori metoda je zavedena v anglických a argentinských školách a začíná se zavádět do základních škol v Itálii a Švýcarsku. Modelové školy zřízeny v Paříži, New Yorku a Bostonu.

1931

Mahatma Gandhi navštěvuje Montessori školy v Římě.

1934

Po střetu s fašistickým systémem všechny Montessori školy v Itálii “přestávají existovat" … během jediného dne”.

1937

Šestý Montessori kongres v Kodani. Téma kongresu “Vzdělávání v míru”.

1940

Itálie vstupuje do druhé světové války na straně Němců. Montessori příznivci nesmí opustit zemi, dokud neskončí válka.

1947

Přednáší na UNESCO přednášku „Výchova a mír“.

1949

První nominace na Nobelovu cenu míru (následně také v roce 1950 a 1951). Publikace jejího posledního velkého díla: Formazione dell’uomo (v angličtině, The Formation of Man).

Principy

Montessori se opírá
o 4 základní pilíře

Montessori přístup nám dává smysl. Proto jsme ho v naší škole převzali za svůj. Pomáháme dětem naplno rozvíjet to, v čem jsou šikovné. Podporujeme je, aby se nebály každý den zkoušet nové věci. Při práci vycházíme z těchto principů:

Vzájemný
respekt
Svoboda
a zodpovědnost
Respektování vývojových
potřeb dítěte
Podnětné a podporující prostředí
Předsudky a mýty

Slovo Montessori se používá
pro leccos

Montessori přístup podporuje rozvoj dítěte, nikoli jeho rozmary.

Individuální přístup pro nás znamená pozorovat dítě, znát vývojové období a období zvýšené citlivosti, ve kterém se právě nachází, vědět, jaké jsou jeho zájmy a talenty, aktuální duševní a fyzický stav. To nám umožňuje podpořit rozvoj každého dítěte. Ve třídách pak může každé dítě pracovat s jinou pomůckou, na různé úrovni, s kým potřebuje.

Společenské dopady

Studenti Montessori škol mají trochu jiný přístup ke světu a lidem kolem sebe

  • Batolata si užívají příjemné pocity spojené s tím, že se o sebe dokážou postarat. Servírují si sami jídlo, včetně ubrousku a porcelánu. Dokážou si připravit svačinku a podělit se o ni.
  • Děti ve školce se učí porozumět ostatním a najít společné řešení. Společně pečují o prostředí třídy včetně rostlin a králíčka. Mají možnost připravit čaj a pozvat spolužáka nebo třeba maminku na čajový dýchánek.
  • Školáci pravidelně čistí les v okolí školy, vytvářejí adventní stezku pro celou komunitu, vzájemně si pomáhají a společně hledají řešení pro dobré soužití. Každý den věnují čas péči o třídu, utírají prach, luxují, perou...
  • Dospívající hledají v každodenním společném životě cestu k soběstačnosti, vaří si z vlastní vypěstované zeleniny, chovají slepice a včely. Pečují i o udržitelnost v rámci komunity, podporují re-use výplňových materiálů a krabic zajištěním sběru a komunikací se zájemci o další využití.
To chci pro své dítě
Říkají o nás

Zkušenosti dětí, rodičů a okolí

Rodiče

„My, rodiče, oceňujeme celkový přístup k dětem, zachování jejich individuality a respektující prostředí, které je navíc pomáhá dále rozvíjet.”

„I believe our son loves the outdoor space and the open air activities a lot. Also the interraction with other kids and the friendly atmosphere of children and teachers.”

Rodiče

„My rodiče oceňujeme individuální přístup k dětem a jejich potřebám a dále vybavení školky, které je zcela odlišné od "klasických" školek. Děti mají rády především rozlehlou zahradu, která nabízí spoustu možností k pozorování přírody.”

Rodiče
Student

„Jsem ráda za tuhle školu, je tu super kolektiv a dobrý zaměstnanci se super přístupem. Učitelé nás ve všem podporují a pomáhají. Tohle není normální škola a není horší, je o dost lepší. Do školy se ráno těšíme a baví nás to tu. Všichni odtud máme super zážitky a nejlepší vzpomínky. Tahle škola nám umožňuje chovat slepice, včely a starat se o zahradu. Ve studentském programu se nenudíme, každý týden se něco naučíme a zažijeme spoustu srandy.“

Ami, 7. ročník (2019)

Mozaika pro mne byla jeden z důvodů, proč jsme se přestěhovali z Prahy a zároveň jeden z důvodů, proč toho nelituji. Vše dopadlo dobře a Mozaika je nyní už 4. rokem naší každodenní součástí. Stále cítím velké štěstí a pokoru, že můžeme být součástí komunity, kterou vytváří. Vzájemně budujeme pocit sounáležitosti a důvěry. Celé hodnocení

Andrea, rodič
Rodiče

„Když jsme pro děti z Mozaiky chystali program, překvapilo nás, jak byly samostatné, uvědomělé a jak dospěle a přitom spokojeně působily. Rády a s chutí se zapojovaly do péče o zahradu i stříhání vrbových prutů. Uklízely po sobě, sami si dělaly procházky kolem rybníka a přitom se nikdo nevrhal do vody. A když si kluci potřebovali nabrat vodu do kbelíku, přišli nám o tom říct a domluvit se, jestli to nevadí.“

Žaneta Tušerová,
výrobce živých staveb z proutí
Okolí

„Respekt - Svoboda - možnost uplatnit svůj talent - možnost ovlivnit to, co se děje ve škole.”

Rodiče

“Způsob hodnocení pokroku dítěte, věkově smíšený kolektiv, volba činností, individuální pokrok dítěte.”

Ami, 7. ročník (2019)
Rodiče

„Děti říkají pobyt venku, pro nás dospělé perfektní komunikace se školou.”

Rodiče
Blog

Píšeme o Montessori

Další články →