Škola, ve které se bude vaše dítě rozvíjet

Mozaika

Pomáháme dětem rozvíjet dary a možnosti, které mají.

Montessori přístup

V čem je naše škola jiná?

Vážíme si jedinečnosti každého dítěte

Záleží nám na znalostech i na rozvoji osobnosti každého dítěte. Daří se nám to díky metodice Montessori. Dětem nabízíme aktivity, které podporují jejich přirozené schopnosti v daném věkovém období. A díky respektu a partnerskému přístupu je nám ve škole dobře a máme klid na práci.

Nabízí vědecky propracovaný přístup

V 1. až 6. ročníku děti spolupracují ve společné třídě, využívají propracované pomůcky a díky vědeckému přístupu mají možnost porozumět zákonitostem do hloubky. Poté je čeká velká změna, přechod do programu pro dospívající (7. až 9. ročník).

1.-6. ročník

Propojuje akademické vědomosti s životem

Dospívající v 7. až 9. ročníku propojují akademické znalosti s praktickou činností. V rámci nejrůznějších oborů zažívají situace, kdy jim odborné znalosti ulehčují práci na zahradě nebo na velkých projektech. Dospělí jim pomáhají postarat se o sebe, uvařit si, pečovat o včely či hospodařit s penězi.

program pro dospívající

Tento způsob vzdělávání navrhla Marie Montessori díky velkému pochopení pro vývoj, jakým dospívající procházejí.