Miniškolka pro děti od 2 do 3 let

2-3 roky
Budova základní školy Montessori Mozaika při pohledu z venku
Jak to u nás chodí

Krok za krokem dětem ukazujeme cestu k samostatnosti a radujeme se z každého úspěchu.

Děti pozorně sledujeme, rozpoznáváme jednotlivé vývojové fáze a seznamujeme děti s pomůckami, které jim pomáhají v rozvoji.

Malá třída, velká pozornost

Třída je navržena tak, aby se v ní děti mohly zcela samostatně pohybovat. Vytváříme to nejlepší prostředí pro rozvoj vašich dětí. Vážíme si jedinečnosti každého dítěte. Ve třídě je 6-8 dětí a věnují se jim dva dospělí.

Přirozený rozvoj dětí

Děti mají celý den k dispozici materiály, které podporují jejich zvídavost a touhu po poznávání. Rozhodují, s jakou pomůckou, kde a s kým se do práce pustí, samostatně i ve skupině. Učí se koordinovat pohyby, zjemňují motoriku a prodlužují soustředění. Rozvíjejí své řečové schopnosti a osamostatňují se.

Jedineční průvodci

Pečlivě vybíráme své učitele. Nejdůležitější je, aby jednali s dětmi laskavě a s respektem. Naši učitelé mají vzdělání mezinárodní asociace AMI, což nám umožňuje porozumět potřebám dětí a reagovat na ně.

Více o nás

Vaše dítě ještě nedorostlo do miniškolky? Může začít v Klubíčku.
Z miniškolky v pravý čas děti přecházejí do školky.

Více o klubíčku
Náš společný cíl

Společně s vámi podpoříme vaše dítě, aby si užívalo čas strávený v miniškolce a před vstupem do třídy školky:

  • dokázalo vyjádřit své potřeby a pocity
  • učilo se řešit konflikty nenásilnou formou,
  • zvládalo péči o sebe a začínalo pomáhat ostatním,
  • pečovalo o své prostředí,
  • dělalo pokroky v oblasti jemné i hrubé motoriky i rozvíjení jazyka,
  • poznávalo své možnosti
  • a vážilo si samo sebe.
To chci pro své dítě
Denní program

Aktivity ve školce

Program dopoledních a odpoledních bloků připravujeme s ohledem na děti a jejich potřeby. Děti se k nám těší například na:

výtvarné a hudební aktivity
ruční a řemeslné práce
péči o zvířata
péči o rostliny a zahradu
hry v přírodě a její poznávání, hry na podporu spolupráce
angličtinu
písničky, básničky a divadlo
tanec, jógu, pohybové hry a aktivity

Hodně času trávíme v přilehlém lese nebo na louce. Věnujeme se aktivitám podle ročního období a podporujeme v dětech přirozenou zvídavost.

Denní harmonogram

7.30-8.00
Příchod do miniškolky

Všichni se pozdravíme, děti, rodiče i paní učitelky. Dítě se rozloučí s rodičem a odchází do miniškolky. Děti se samostatně svlékají a ukládají si oblečení do šatny.

8.15-11.30
Dopolední program

Ve třídě si připravují svačinu, zkoumají pomůcky, pečují o prostředí třídy a o morčátko ve třídě. Po svačině se věnujeme zpívání, tancování, říkadlům s pohybem a cvičíme. Pak jdeme ven.

11.30-12.30
Oběd a příprava na odpočinek

Děti spolu obědvají. Po obědě po sobě uklidí a jdou si připravit postýlku.

12.45-13.00
Vyzvedávání dětí – po domluvě
13.00-15.00
Spánek, svačinka a odpolední aktivity

Po obědě si čteme nebo vyprávíme pohádku a poté děti odpočívají. Již odpočinuté se nasvačí a ještě si stihnout chvilku pohrát venku.

15.30-16.00
Vyzvedávání dětí

Rodiče si přicházejí vyzvednout děti, povídáme si spolu o tom, co děti přes den zažily.

Stravování

Chceme, aby u nás děti jedly zdravě. Vaříme z čerstvých surovin, bez chemických přísad.

Jídlo přizpůsobujeme nejmenším dětem. Svačinky připravujeme společně s dětmi, obědy vaří naše paní kuchařka.  

Více o jídelně
Školné 2024/2025

17 900 Kč měsíčně

Cena školného je stanovena za měsíc celodenní docházky 7.30–16.00, 4 dny v týdnu.
Obědy a svačiny nejsou započítány v ceně školného. Sourozenec či sourozenci, resp. děti žijící ve stejné domácnosti, s nižším školným mají nárok na slevu 10 %.
Jednorázové zápisné ve výši 1 600 Kč.
Uvedené ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

Začněte chodit do Mozaiky

1.
Již od několika měsíců můžete spolu s dětmi navštěvovat Klubíčko = dopoledne pro (pra)rodiče s dětmi. Ideální je navštěvovat Klubíčko alespoň půl roku před nástupem do školky.
2.
Oběma rodičům doporučujeme kurz respektující komunikace, např. Výchova bez poražených. Umění komunikace bývá klíčové pro spokojenost v rodině i pro rozvoj dítěte.
3.
Doporučujeme večery v Mozaice na téma Pohoda s batolaty a Montessori na vlastní kůži.
Jak začít
Pokud o zápisu do školky uvažujete, domluvte se na osobní návštěvě s učitelkami v miniškolce, abyste se ujistili, že můžeme naplnit Vaše očekávání.
Děti 2-3 roky

Pokud máte děti ve věku 2-3 roky, domluvte se s Dašou Tóthovou, Napsat e-mail

Starší děti

Pokud máte děti starší, domluvte se s Dašou Tóthovou (školka), Napsat e-mail

Mozaiku mají rádi i dospělí

Přístup učitelek je jako vždy profesionální, milý a inspirující. Je příjemné a zajímavé sledovat, ať už osobně nebo na fotkách, jak se dvouleté děti, do té doby zakořeněné hlavně ve vlastní rodině, postupně rozvíjejí a rozrůstají do interakce se širším okolím. Věřím, že první kontakt s prostředím "ostatních lidí" je velmi důležitý a určující pro další vztah dítěte k okolí a tady děti získávají základy, na kterých mohou stavět celý život.

Jan P.