Jste jen krok od poznání dobré školy nebo školky pro své dítě

Kontakt

Napište nám

Domluvte si návštěvu

Nepovinné
Nepovinné
Nepovinné
Nepovinné

Odesláním formuláře souhlasíte se zařazením do e-mailové databáze, která bude získávat informace týkající se novinek v průběhu zápisu.
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Děkujeme! Váš zájem byl zaznamenám a budeme Vás co nejdříve kontaktovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lidé

Kontaktní osoby

Rádi vám zodpovíme jakékoliv otázky a se vším poradíme. Ozvěte se nám!

Přijímání nových dětí

S Bc. Veronikou Vykoukalovou vyřešíte administrativu, pokud jste se už s hlavní učitelkou ve třídě domluvili na nástupu svého dítěte.
veronika.vykoukalova
@montessorimozaika.cz

+420 776 001 246

Administrativa

Jana Koppová má přehled o administrativě a účetnictví v Mozaice. Neváhejte se na ni obrátit.
ekonomka@montessorimozaika.cz

+420 776 001 246

Miniškolka
Škola 1.-6. ročník
Mozaika students z.s.
Školní jídelna
Kancelář školy

Přijímání nových kolegů do týmu

Kamila Žáková s Vámi vyřídí veškerou administrativu týkající se Vašeho nástupu do Mozaiky.
kamila.zakova
@montessorimozaika.cz

+420 776 001 246

Komunitní centrum

Mgr. Anežka Charvátová koordinuje akce pro veřejnost, odpolední kroužky i letní program. Pokud chcete realizovat nápad či projevit svůj talent, ozvěte se jí!
anezka.charvatova
@montessorimozaika.cz

+420 776 001 246

Ředitelka školy

Mgr. Táňa Kadlecová zastřešuje celé dění v Mozaice. Pokud potřebujete řešit něco komplexního nebo nezvyklého, obraťte se přímo na ni.
tana.kadlecova
@montessorimozaika.cz

+420 734 685 535

Sídlo

Mozaika
Myšlínská 30
251 64 Mnichovice
Česko

Sídlíme na adrese Myšlínská 30 v Mnichovicích, v malém městě vzdáleném 30 minut od Prahy. Stačí jet po dálnici směrem na Brno a sjet na 15. kilometru na sjezdu na Velké Popovice/Strančice, nebo na 21. kilometru v Mirošovicích, pokud jedete směrem na Prahu.

Právnické osoby

Identifikační údaje

Základní škola a Mateřská škola Mozaika, školská právnická osoba

Ředitelka školy
Mgr. Táňa Kadlecová
Sídlo:
Myšlínská 30, 25164 Mnichovice
71 34 14 47
Rezortní identifikátor
691 003 840
Bankovní spojení
školné, kroužky, Klubíčko
26 00 29 93 67 / 2010
stravné
28 01 01 00 64 / 2010
Datová schránka
xkwdh75

Domov mládeže Mozaika, školská právnická osoba

Ředitelka domova ml.
Mgr. Táňa Kadlecová
Sídlo
Myšlínská 30,
25164 Mnichovice
04 80 39 81
Rezortní identifikátor
691 008 752
Bankovní spojení
29 01 05 98 18 / 2010
Datová schránka
pugeztg

PARES z.s.

Předsedkyně spolku
Mgr. Táňa Kadlecová
Sídlo
Myšlínská 30,
25164 Mnichovice
22 86 25 01
DIČ
CZ 22 86 25 01
Bankovní spojení
kurzy, komunitní centrum
24 00 24 17 85 / 2010
Datová schránka
ipbwfyc

Mozaika Students z.s.

Předsedkyně spolku
Mgr. Táňa Kadlecová
Sídlo
Myšlínská 30,
25164 Mnichovice
09 69 47 65
DIČ
CZ 09 69 47 65
Bankovní spojení
25 01 96 91 77 / 2010
Datová schránka
93aajrh
Vyhláška č. 515/2020 Sb.

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

1. Název 

 Základní škola a Mateřská škola Mozaika, školská právnická osoba

2. Důvod a způsob založení

Organizace je zřízena jako školská právnická osoba Mgr. Táňou Kadlecovou.
Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

  • předškolní vzdělávání,
  • základní vzdělávání.  

3. Organizační struktura

Základní škola

Mateřská škola  

4. Kontaktní spojení 

4.1 Kontaktní poštovní adresa 

Základní škola a Mateřská škola Mozaika, školská právnická osoba

Myšlínská30, 251 64 Mnichovice 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

Základní škola a Mateřská škola Mozaika, školská právnická osoba

Myšlínská30, 251 64 Mnichovice  

4.3 Úřední hodiny 

Pondělí 8:00-11:00

Středa 13:00-15:00

Úřední hodiny v červenci a srpnu 2023 proběhnou v následujících termínech: 10.7., 12.7., 24.7., 26.7., 7.8., 21.8., 28.8. vždy od 8:00 do 11:00.

4.4 Telefonní čísla 

Kancelář školy: +420 776 001 246

4.5 Adresa internetové stránky 

https://www.montessorimozaika.cz/ 

 4.6 Adresa podatelny 

Základní škola a Mateřská škola Mozaika, školská právnická osoba

Myšlínská30, 251 64 Mnichovice  

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@montessorimozaika.cz  

4.8 Datová schránka 

xkwdh75   

5. Případné platby lze poukázat 

Školné, kroužky, Klubíčko: 26 00 29 9367 / 2010
Stravné: 28 01 01 00 64 / 2010

6. IČ 

7134 14 47 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsmeplátci DPH 

8. Dokumenty 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů 

Školní řád MŠ

Školní řád ZŠ

Vnitřní řád ŠJ

ŠVP

8.2 Rozpočet 

Rozpočet pro rok 2019/2020

Rozpočet pro rok 2021/2022

9. Žádosti o informace 
Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.   

10. Příjem žádostí a dalších podání 

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách. 

E-podatelna 

11. Předpisy 

11.1 Nejčastěji používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb. 
Zákon č. 563/2004 Sb. 
Zákon č. 500/2004 Sb. 
Zákon č. 250/2000 Sb. 
Vyhláška č. 48/2005 Sb. 
Vyhláška č. 74/2005 Sb. 

Vyhláška č. 107/2005 Sb. 

11.2Vydané právní předpisy

Základní škola a Mateřská škola Mozaika, školská právnická osoba nevydává právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

Informace jsou poskytovány zdarma. 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1. Licenční smlouvy

V současné době neposkytuje Základní škola a Mateřská škola Mozaika žádné vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Základní školu a Mateřskou školu Mozaika poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

2020 k náhledu zde.

2021 k náhledu zde.

2022 k náhledu zde.

2023 k náhledu zde.

Dokumenty

Prohlášení o ochraně soukromí
Stáhnout dokument