Anežka Charvátová

Asistentka ředitelky školy

Ráda se ve svém životě neustále učím a posouvám. Mozaika je pro mne prostředím, které poskytuje respekt, možnost rozvoje, spolupráci a otevřenost pro nápady i člověka. Proto děkuji za to, že i já mohu být dílkem v Mozaice.

anezka.charvatova@montessorimozaika.cz
Budova základní školy Montessori Mozaika při pohledu z venku

Mgr. Anežka Charvátová vystudovala pedagogické lyceum, na které navázala bakalářským a následně i magisterským oborem Sociální pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze.

Při studiu se věnovala organizaci letních táborů, seznamovacích kurzů, doučování a hlídání dětí. Pracovala v bilingvní mateřské škole, ve které působila jako anglická učitelka. Postupem času začala pracovat jako vedoucí školní družiny a školního klubu. Před nástupem do Mozaiky tři roky působila jako koordinátorka vzdělávacích aktivit na soukromé škole v Praze.

Odbornou praxi obohatila díky studiu v Estonsku a zapojením se do mnoha projektů nejrůznějších neziskových organizací. Svůj osobní i profesní růst podporuje dalším vzděláváním.

Absolvovala vzdělání pro ředitele škol a další dílčí kurzy, workshopy a konference.

Na jaře roku 2023 dokončila Montessori asistentský kurz pro děti ve věku 0-3 roky a je tedy lektorkou pátečního setkávání rodičů s dětmi, které seznamuje s Montessori principy a ověřenými postupy, díky kterým je rodičovství často snazší.

Studium a praxe

 • Magisterské studium oboru Sociální pedagogika Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • Vzdělání pro ředitele škol
 • Intenzivní půlroční Montessori mentoring se Sue Pritzker, USA
 • Montessori asistentský kurz pro děti ve věku 0-3 roky
 • Kurz práce s klientem v akutní krizi, s akutním projevem od Linky bezpečí, z.s.
 • Kurz zdravého způsobu života a prevence drogových závislostí
 • Kurz zdravotníka zotavovacích akcí a Kurz MAMA
 • Kurz Výchova bez poražených
 • Kurz Jak s emocemi
 • Řada dílčích kurzů a účast na konferencích

Mgr. Anežka Charvátová vystudovala pedagogické lyceum, na které navázala bakalářským a následně i magisterským oborem Sociální pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze.

Při studiu se věnovala organizaci letních táborů, seznamovacích kurzů, doučování a hlídání dětí. Pracovala v bilingvní mateřské škole, ve které působila jako anglická učitelka. Postupem času začala pracovat jako vedoucí školní družiny a školního klubu. Před nástupem do Mozaiky tři roky působila jako koordinátorka vzdělávacích aktivit na soukromé škole v Praze.

Odbornou praxi obohatila díky studiu v Estonsku a zapojením se do mnoha projektů nejrůznějších neziskových organizací. Svůj osobní i profesní růst podporuje dalším vzděláváním.

Absolvovala vzdělání pro ředitele škol a další dílčí kurzy, workshopy a konference.

Na jaře roku 2023 dokončila Montessori asistentský kurz pro děti ve věku 0-3 roky a je tedy lektorkou pátečního setkávání rodičů s dětmi, které seznamuje s Montessori principy a ověřenými postupy, díky kterým je rodičovství často snazší.

Studium a praxe

 • Magisterské studium oboru Sociální pedagogika Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • Vzdělání pro ředitele škol
 • Intenzivní půlroční Montessori mentoring se Sue Pritzker, USA
 • Montessori asistentský kurz pro děti ve věku 0-3 roky
 • Kurz práce s klientem v akutní krizi, s akutním projevem od Linky bezpečí, z.s.
 • Kurz zdravého způsobu života a prevence drogových závislostí
 • Kurz zdravotníka zotavovacích akcí a Kurz MAMA
 • Kurz Výchova bez poražených
 • Kurz Jak s emocemi
 • Řada dílčích kurzů a účast na konferencích