Anežka Charvátová

Asistentka ředitelky školy

Ráda se ve svém životě neustále učím a posouvám. Mozaika je pro mne prostředím, které poskytuje respekt, možnost vývoje, spolupráci a otevřenost pro nápady i člověka. Proto děkuji za to, že i právě já mohu být dílkem v Mozaice.

anezka.charvatova@montessorimozaika.cz
Budova základní školy Montessori Mozaika při pohledu z venku

Studium a praxe

  • Magisterské studium oboru Sociální pedagogika Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
  • Kurz práce s klientem v akutní krizi, s akutním projevem od Linky bezpečí, z.s.
  • Kurz zdravého způsobu života a prevence drogových závislostí
  • Kurz zdravotníka zotavovacích akcí
  • Kurz Výchova bez poražených

Studium a praxe

  • Magisterské studium oboru Sociální pedagogika Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
  • Kurz práce s klientem v akutní krizi, s akutním projevem od Linky bezpečí, z.s.
  • Kurz zdravého způsobu života a prevence drogových závislostí
  • Kurz zdravotníka zotavovacích akcí
  • Kurz Výchova bez poražených