Iva Petříková

Učitelka 7. - 9. ročníku, metodik prevence

Dává mi smysl hledat cesty, které vedou studenty k přebírání zodpovědnosti za vlastní vzdělání, přestože to může být celkem výzva. Dělá mi radost, že se díky práci v Mozaice sama neustále rozvíjím v komunikaci, způsobech společné práce i dalších oblastech.

iva.petrikova@montessorimozaika.cz
Budova základní školy Montessori Mozaika při pohledu z venku

Mgr. Iva Petříková vystudovala zeměpis, matematiku a občanskou výchovu na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Vzdělání si doplnila kurzem pro školní metodiky prevence sociálně patologický jevů, kromě metodika prevence působila i jako koordinátor environmentální výchovy ve škole. Na ZŠ v Liberci a v Pardubicích učila šest let žáky 6. – 9. ročníku. Má zkušenost i se začleněním dětí se specifickými potřebami do běžného kolektivu. Největší školou a zdrojem aha momentů jí jsou její vlastní tři děti. Iva v současné době prochází mezinárodním AMI tréninkem pro mladé lidi ve věku 12 - 18 let.

Studium a praxe

 • Výuka na 2. stupni ZŠ v Liberci a v Pardubicích spolu s pozicí metodika prevence a koordinátora environmentální výchovy
 • Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci (Z, M, VkO)
 • Studium pro školní metodiky prevence sociálně patologických jevů
 • Centrum občanského vzdělávání - tvorba výukových lekcí na aktuální témata
 • Adolescent Introductory Workshop
 • kurzy Výchova bez poražených a Jak s emocemi
 • Řada dílčích kurzů a účast na konferencích

Mgr. Iva Petříková vystudovala zeměpis, matematiku a občanskou výchovu na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Vzdělání si doplnila kurzem pro školní metodiky prevence sociálně patologický jevů, kromě metodika prevence působila i jako koordinátor environmentální výchovy ve škole. Na ZŠ v Liberci a v Pardubicích učila šest let žáky 6. – 9. ročníku. Má zkušenost i se začleněním dětí se specifickými potřebami do běžného kolektivu. Největší školou a zdrojem aha momentů jí jsou její vlastní tři děti. Iva v současné době prochází mezinárodním AMI tréninkem pro mladé lidi ve věku 12 - 18 let.

Studium a praxe

 • Výuka na 2. stupni ZŠ v Liberci a v Pardubicích spolu s pozicí metodika prevence a koordinátora environmentální výchovy
 • Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci (Z, M, VkO)
 • Studium pro školní metodiky prevence sociálně patologických jevů
 • Centrum občanského vzdělávání - tvorba výukových lekcí na aktuální témata
 • Adolescent Introductory Workshop
 • kurzy Výchova bez poražených a Jak s emocemi
 • Řada dílčích kurzů a účast na konferencích