Iva Petříková

Učitelka 7.-9.ročníku, Z, VV, TVd, VO

Zeměpis může v člověku vzbudit touhu po poznání neznámých krajin, pokoru a toleranci k jiným kulturám, a porozumění, jak vlastním životem ovlivňujeme provázaný svět.

iva.petrikova@montessorimozaika.cz
Budova základní školy Montessori Mozaika při pohledu z venku

Iva vystudovala zeměpis, matematiku a občanskou výchovu na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Vzdělání si doplnila kurzem pro školní metodiky prevence sociálně patologický jevů, kromě metodika prevence působila i jako koordinátor environmentální výchovy ve škole. Na ZŠ v Liberci a v Pardubicích učila šest let žáky 6. – 9. ročníku. Má zkušenost i se začleněním dětí se specifickými potřebami do běžného kolektivu.

Iva vystudovala zeměpis, matematiku a občanskou výchovu na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Vzdělání si doplnila kurzem pro školní metodiky prevence sociálně patologický jevů, kromě metodika prevence působila i jako koordinátor environmentální výchovy ve škole. Na ZŠ v Liberci a v Pardubicích učila šest let žáky 6. – 9. ročníku. Má zkušenost i se začleněním dětí se specifickými potřebami do běžného kolektivu.