Jakub Zemen

vychovatel Domova mládeže

V Mozaice nacházím možnost vrátit se k pedagogice po delší době mimo tuto oblast. Oceňuji inovativní přístup týmu k podpoře mladých lidí a líbí se mi atmosféra, kterou Mozaika vytváří pro osobní růst a kreativitu studentů.

jakub.zemen@montessorimozaika.cz
Budova základní školy Montessori Mozaika při pohledu z venku

Jakub absolvoval obchodní akademii v Plzni a následně studoval na pedagogické fakultě na Západočeské univerzitě v Plzni. Ačkoli poslední semestr magisterského studia nedokončil, získal cenné zkušenosti a to zejména během semestru stráveného v Dánsku díky programu Erasmus, kde se v něm probudila vášeň pro cestování.

Jakub se poté rozhodl pro směr v oblasti maloobchodu. Při vedení týmu v této dynamické sféře měl jedinečnou příležitost nejen rozvinout své dovednosti v efektivním řešení problémů, ale také zdokonalit své schopnosti komunikace se zákazníky i kolegy.

Flexibilní pracovní čas, který měl k dispozici, se stal klíčovým faktorem umožňující Jakubovi naplno využít své nadšení pro cestování. Cestoval nejdříve po Evropě a následně i za vzdálenějšími destinacemi, jako je L.A., Izrael a třeba i východní Asie, kde měl možnost objevovat nové kultury a rozšiřovat si své obzory.

  • Obchodní akademie Plzeň
  • Pedagogická fakulta ZČU Plzeň
  • dobrovolník Workaway v komunitách v Řecku, Jižní Korei a na Taiwanu
  • rekvalifikační kurzy Člen první pomoci a Zdravotník zotavovacích akcí
  • kurz První pomoc u dětí

Jakub absolvoval obchodní akademii v Plzni a následně studoval na pedagogické fakultě na Západočeské univerzitě v Plzni. Ačkoli poslední semestr magisterského studia nedokončil, získal cenné zkušenosti a to zejména během semestru stráveného v Dánsku díky programu Erasmus, kde se v něm probudila vášeň pro cestování.

Jakub se poté rozhodl pro směr v oblasti maloobchodu. Při vedení týmu v této dynamické sféře měl jedinečnou příležitost nejen rozvinout své dovednosti v efektivním řešení problémů, ale také zdokonalit své schopnosti komunikace se zákazníky i kolegy.

Flexibilní pracovní čas, který měl k dispozici, se stal klíčovým faktorem umožňující Jakubovi naplno využít své nadšení pro cestování. Cestoval nejdříve po Evropě a následně i za vzdálenějšími destinacemi, jako je L.A., Izrael a třeba i východní Asie, kde měl možnost objevovat nové kultury a rozšiřovat si své obzory.

  • Obchodní akademie Plzeň
  • Pedagogická fakulta ZČU Plzeň
  • dobrovolník Workaway v komunitách v Řecku, Jižní Korei a na Taiwanu
  • rekvalifikační kurzy Člen první pomoci a Zdravotník zotavovacích akcí
  • kurz První pomoc u dětí