Lenka Králová

Poradentvní, Speciální pedagog

V Mozaice pracuji s dětmi, pedagogy i rodiči. Při práci s dětmi je pro mě důležité, aby zažívaly úspěch z práce, měly pochopení pro odlišnosti, uvědomovaly si, v čem se jim daří a kde mají slabší místa. Aby nacházely svoje osobní strategie zvládání náročných úkolů a dovedly je použít kdekoliv v životě. Spolu s pedagogy vytváříme prostředí, které je podpůrné, akceptuje rozdílnosti, dává dětem dostatek svobody pro řízení svojí práce a zároveň vede k osobní zodpovědnosti. Rodičům jsem oporou při řešení náročných situacích, které řeší nejen v souvislosti se školou. Vzájemnou spoluprací vytváříme synergii, která vede k předvídatelnému, respektujícímu prostředí a podporuje děti v jejich rozvoji. Mozaika vytváří velmi podpůrné prostředí pro děti i dospělé. Baví mě práce s dětmi i dospělými. A v tom se můžu v Mozaice plně realizovat. Mým posláním je podporovat děti, pedagogy a rodiče.

lenka.kralova@montessorimozaika.cz
Budova základní školy Montessori Mozaika při pohledu z venku

Bc. Lenka Králová se více než 10 let věnuje respektujícímu přístupu v rodinách a ve školách. Absolvovala několik lektorských výcviků a kurzů na toto téma. V posledních letech se více věnuje i individuální práci s rodiči. Vystudovala střední pedagogickou školu, poté se na několik let z oboru vzdálila a pracovala jako HR manager. Narozením dětí se vrátila k pedagogické práci a k tématům výchovy. Na Pedf. UK si dostudovala obor psychologie a speciální pedagogiky a tématům respektující výchovy se naplno věnuje dodnes.

V Mozaice pracuje od roku 2015. Její hlavní náplní je práce s dětmi, pedagogy a rodiči.

Studium a praxe

 • 14 let ve společnosti DATART jako HR manager
 • Od r. 2011 lektorka respektujícího přístupu pro rodiče a pedagogy, koučka
 • Pedf.UK Bc. Psychologie- speciální pedagogika
 • Lektorský výcvik Respektovat a být respektován
 • Lektorský výcvik Výchova bez poražených
 • Koučovací výcvik pod vedením Magdaleny Vokáčové

Bc. Lenka Králová se více než 10 let věnuje respektujícímu přístupu v rodinách a ve školách. Absolvovala několik lektorských výcviků a kurzů na toto téma. V posledních letech se více věnuje i individuální práci s rodiči. Vystudovala střední pedagogickou školu, poté se na několik let z oboru vzdálila a pracovala jako HR manager. Narozením dětí se vrátila k pedagogické práci a k tématům výchovy. Na Pedf. UK si dostudovala obor psychologie a speciální pedagogiky a tématům respektující výchovy se naplno věnuje dodnes.

V Mozaice pracuje od roku 2015. Její hlavní náplní je práce s dětmi, pedagogy a rodiči.

Studium a praxe

 • 14 let ve společnosti DATART jako HR manager
 • Od r. 2011 lektorka respektujícího přístupu pro rodiče a pedagogy, koučka
 • Pedf.UK Bc. Psychologie- speciální pedagogika
 • Lektorský výcvik Respektovat a být respektován
 • Lektorský výcvik Výchova bez poražených
 • Koučovací výcvik pod vedením Magdaleny Vokáčové