Petra Borovičková

Učitelka miniškolky

Chtěla bych podpořit děti v přirozené touze poznávat svět všemi smysly, ve snaze dokázat vše sám a ve víře ve vlastní úspěch. Porosteme společně s radostí a respektem tak, abychom se těšili na každý nový den v Mozaice.

petra.borovickova@montessorimozaika.cz
Budova základní školy Montessori Mozaika při pohledu z venku

Bc. Petra Borovičková se věnovala zahraničnímu obchodu a logistice a při práci vystudovala Českou zemědělskou univerzitu obor provoz a ekonomika.

Rodičovství ji nasměrovalo tam, kde vlastně chtěla být už od začátku. K práci s dětmi. Své děti chtěla vychovávat s respektem a důvěrou v jejich schopnosti, podporovat přirozené učení a zároveň jim vytvořit hranice, o které se můžou opřít. Ukázat jim, že respekt si zaslouží nejen lidé, ale i příroda a je proto dobré s ní žít v souladu a udržitelnosti.

Tyto hodnoty ji nasměrovaly k práci učitelky v miniškolce Mozaiky, stejně tak jako láska k práci s těmi nejmenšími.

Při hledání nových cest využila kurzu Výchova Nevýchovou, kurz Správná lateralita, knihy Koncept kontinua, Respektovat a být respektován.

Vystudovala kurz Asistent pedagoga a poté pracovala několik let v mateřské školce jako školní asistent a asistent pedagoga. Věnovala se jak dětem s různými handicapy, tak i ostatním od nejmenších po předškoláky.

Vedla kroužek keramiky a kroužek Hrátky s pohádkou, kde kombinovala dramatickou činnost s tvořením loutek, kulis aj.

Na jaře roku 2023 absolvovala Montessori asistentský kurz pro děti ve věku 0-3 roky. Nyní studuje předškolní a mimoškolní pedagogiku.

Studium a praxe

 • Bakalářské studium provoz a ekonomika - Česká zemědělská univerzita v Praze
 • kurz Asistent pedagoga – Vzdělávací institut středočeského kraje
 • Montessori asistentský kurz pro děti ve věku 0-3 roky
 • kurz Výchova Nevýchovou
 • kurz Výchova bez poražených
 • kurz Jak s emocemi
 • kurz Správná lateralita

Bc. Petra Borovičková se věnovala zahraničnímu obchodu a logistice a při práci vystudovala Českou zemědělskou univerzitu obor provoz a ekonomika.

Rodičovství ji nasměrovalo tam, kde vlastně chtěla být už od začátku. K práci s dětmi. Své děti chtěla vychovávat s respektem a důvěrou v jejich schopnosti, podporovat přirozené učení a zároveň jim vytvořit hranice, o které se můžou opřít. Ukázat jim, že respekt si zaslouží nejen lidé, ale i příroda a je proto dobré s ní žít v souladu a udržitelnosti.

Tyto hodnoty ji nasměrovaly k práci učitelky v miniškolce Mozaiky, stejně tak jako láska k práci s těmi nejmenšími.

Při hledání nových cest využila kurzu Výchova Nevýchovou, kurz Správná lateralita, knihy Koncept kontinua, Respektovat a být respektován.

Vystudovala kurz Asistent pedagoga a poté pracovala několik let v mateřské školce jako školní asistent a asistent pedagoga. Věnovala se jak dětem s různými handicapy, tak i ostatním od nejmenších po předškoláky.

Vedla kroužek keramiky a kroužek Hrátky s pohádkou, kde kombinovala dramatickou činnost s tvořením loutek, kulis aj.

Na jaře roku 2023 absolvovala Montessori asistentský kurz pro děti ve věku 0-3 roky. Nyní studuje předškolní a mimoškolní pedagogiku.

Studium a praxe

 • Bakalářské studium provoz a ekonomika - Česká zemědělská univerzita v Praze
 • kurz Asistent pedagoga – Vzdělávací institut středočeského kraje
 • Montessori asistentský kurz pro děti ve věku 0-3 roky
 • kurz Výchova Nevýchovou
 • kurz Výchova bez poražených
 • kurz Jak s emocemi
 • kurz Správná lateralita