Ve vzdělávání dětí vidí Bára cestu k lepšímu zítřku, i svůj osobní smysl bytí. Znalosti cizích jazyků pomáhají překonávat jazykové i kulturní bariéry, o čem se Bára sama při svých nesčetných cestách po Latinské Americe, Asii nebo Indii mnohokrát přesvědčila.
Právě při působení jako asistent pedagoga v denním centru v Guatemale se zrodila myšlenka opustit profesi marketéra, kterou Bára vystudovala na Univerzitě Karlově, a začít se věnovat vzdělávání dětí, kam ji to vlastně vždy táhlo.
Vystudovala tedy Učitelství pro 2. stupeň a střední školy na UK, absolvovala mezinárodní Montessori výcvik asistenta pedagoga pro děti 3-6 let (AMI), nasbírala pár jazykových certifikátů a hlavně zkušenosti s učením cizích jazyků od těch nejmenších dětí až po seniory.