Příběh Montessori

Montessori pedagogika vychází z myšlenek Marie Montessori, italské lékařky a pedagožky. Svou koncepci práce s dětmi začala vytvářet v roce 1897. Věřila, že děti samy od sebe chtějí poznávat okolní svět a učit se nové dovednosti. Ke zdravému rozvoji je především potřeba jim vytvořit bezpečné, podporující a podnětné prostředí.

Maria Montessori

Marie Montessori dobře znala dosavadní teorii vzdělávání. Experimentovala s materiálem a pomůckami. Pozorovala děti při práci. A ve spolupráci s dalšími pedagogy postupně vytvořila metodu, která se v průběhu 20. století rozšířila do celého světa.

Více o Marii Montessori

Moderní Montessori pedagogika

Během desetiletí prošla metoda Montessori dalším vývojem a její výsledky byly ověřeny praxí i výzkumem. Jedná se o moderní přístup, který stojí na vědeckých poznatcích o zdravém vývoji dětí. Využívají ho učitelé na všech kontinentech. Známý je především díky unikátním didaktickým pomůckám.

Základní myšlenka přístupu zůstává stejná: Výchova a výuka stojí na respektu a podpoře individuality každého dítěte.

Chceme, aby byly děti v Mozaice spokojené

Montessori přístup nám dává smysl. Proto jsme ho v naší škole převzali za svůj. Pomáháme dětem naplno rozvíjet to, v čem jsou šikovné. Podporujeme je, aby se nebály každý den zkoušet nové věci. Při práci vycházíme z těchto principů:

Vzájemný respekt

Reagujeme na individuální potřeby dětí. Podporujeme je, aby nám říkaly své názory a podílely se na chodu třídy. Dbáme na dobré vztahy v celé škole.

Děti se učí respektovat oprávněné požadavky učitelů i svých vrstevníků – a přitom získávají zdravou sebeúctu.

Svoboda a zodpovědnost

Ponecháváme dětem svobodu v míře, v jaké dovedou být zodpovědné za svá rozhodnutí. Ve školce si mohou vybrat, do jaké činnosti mají zrovna chuť. Samy si řeknou, zda se dnes budou učit základy počítání, nebo se raději spolu s kamarády dozví něco o přírodě. My činnost dětí koordinujeme. Pomáháme jim každou započatou práci dokončit, aktivitu si užít a přitom se toho co nejvíce naučit.

Ve škole se děti snáze přizpůsobí skupině nebo se věnují tomu, co jim chce ukázat učitel. I tam se však samy podílejí na všem, co se ve škole odehrává. Diskutujeme o všech nápadech, se kterými přicházejí.

Respektování vývojových potřeb dítěte

Věříme, že v dětech je obrovská přirozená vůle ke zdravému rozvoji a velká chuť být součástí společnosti, do které se narodily. V každém vývojovém období je dítě připravené zvládnout nějaký další úkol. A má velký zájem o činnosti, které mu v tom pomohou.

Využíváme těchto citlivých období. Maximálně podporujeme zvídavost dětí a dáváme jim prostor pro seberealizaci.

Podnětné a podporující prostředí

Škola má děti motivovat a lákat k učení. Snažíme se, aby se u nás děti cítily bezpečně a viděly, že je máme rádi. Učíme je, že chyby patří k životu a dají se napravit. Každé dítě je šikovné. Chceme, aby to děti věděly a měly radost ze svých úspěchů.

Třídy jsou věkově různorodé. Když dítě pochopí nějaký problém, vysvětlí ho mladšímu kamarádovi, a tak si znalost upevní. Navíc se tak učí empatii a laskavosti.

Využíváme Montessori pomůcky

Montessori materiál umožňuje dětem poznávat svět všemi smysly. Díky jeho názornosti děti snadno pochopí i obtížnější látku.

Propracovaná metoda, laskavé jednání i individuální přístup jsou naší zárukou, že vaše dítě naplno využije své nadání a chuť poznávat svět.

Podívejte se, jak se u nás děti učí:

coje01 coje02 coje03 coje04 coje05 coje06