Stravování v Mozaice

Jídelna

Vaříme v naší kuchyni, děti se aktivně zapojují do přípravy jídelníčku, podílejí se na přípravě a servírování jídla.

Aktuální jídelníček
Větší děti si v Montessori Mozaice vaří sami