You are just one step away from finding a good school or nursery for your child

Contact

Contact us

Arrange a visit

Optional
Optional
Optional
Optional

By submitting this form you agree to be encluded in an email database that will recieve information regarding news during the enrollment process. Your personal information will only be used for the purpose of resolving your enquiry.

Děkujeme! Váš zájem byl zaznamenám a budeme Vás co nejdříve kontaktovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Contacts

Important contacts

We are happy to answer any questions and advise you on anything.
Get in touch with us!

Admission of the new children

With Veronika Vykoukalová you can sort out the administration if ou have already made arrangements with the main teacher in the classroom for your child's enrollment.
veronika.vykoukalova
@montessorimozaika.cz

+420 776 001 246

Administrativa

Dáša Valentová has an overview of administration and accounting at Moziaka. Do not hesitate to contact her.
dasa.valentova
@montessorimozaika.cz

+420 776 001 246

Toddlers
Primary school
Mozaika students z.s.
School canteen
School office

Recruiting new colleagues to the team

Kamila Žáková will help you deal with all the administration related to you joining Mozaika.
kamila.zakova
@montessorimozaika.cz

+420 776 001 246

Community centre

Anežka Charvátová coordinates public events, afternoon aktivities and the summer programme. If you want to implement an idea or your own activity, don't hesitate to contact her!
anezka.charvatova
@montessorimozaika.cz

+420 776 001 246

Headmistress

If you need to solve something complex or unusual, please contact Táňa Kadleocvá directly.
tana.kadlecova
@montessorimozaika.cz

+420 734 685 535

Address

Mozaika
Myšlínská 30
251 64 Mnichovice
Česko

We are located at Myšlínská 30 v Mnichovicích, a small town 30 minutes from Prague. Just take the motorway towards Brno and take the exit for Velké Popovice/Strančice.

Legal entities

Identification dara

Základní škola a Mateřská škola Mozaika, školská právnická osoba

Headmistress of the school
Mgr. Táňa Kadlecová
Registered office
Myšlínská 30, 25164 Mnichovice
ID number (IČ)
71 34 14 47
Rezortní identifikátor
691 003 840
IBAN
tuition fees, afterschool activities, Klubíčko
26 00 29 93 67 / 2010
school canteen
28 01 01 00 64 / 2010
Data box
xkwdh75

Domov mládeže Mozaika, školská právnická osoba

Headmistress
Mgr. Táňa Kadlecová
Registered office
Myšlínská 30,
25164 Mnichovice
ID number (IČ)
04 80 39 81
Rezortní identifikátor
691 008 752
IBAN
29 01 05 98 18 / 2010
Data box
pugeztg

PARES z.s.

Chairwoman of the association
Mgr. Táňa Kadlecová
Registered office
Myšlínská 30,
25164 Mnichovice
ID number (IČ)
22 86 25 01
DIČ
CZ 22 86 25 01
IBAN
courses, community center
24 00 24 17 85 / 2010
Data box
ipbwfyc

Mozaika students z.s.

Chairwoman of the association
Mgr. Táňa Kadlecová
Registered office
Myšlínská 30,
25164 Mnichovice
ID number (IČ)
09 69 47 65
DIČ
CZ 09 69 47 65
IBAN
25 01 96 91 77 / 2010
Data box
93aajrh
Vyhláška č. 515/2020 Sb.

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

1. Název 

 Základní škola a Mateřská škola Mozaika, školská právnická osoba

2. Důvod a způsob založení

Organizace je zřízena jako školská právnická osoba Mgr. Táňou Kadlecovou.
Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

  • předškolní vzdělávání,
  • základní vzdělávání.  

3. Organizační struktura

Základní škola

Mateřská škola  

4. Kontaktní spojení 

4.1 Kontaktní poštovní adresa 

Základní škola a Mateřská škola Mozaika, školská právnická osoba

Myšlínská30, 251 64 Mnichovice 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

Základní škola a Mateřská škola Mozaika, školská právnická osoba

Myšlínská30, 251 64 Mnichovice  

4.3 Úřední hodiny 

Pondělí8:00-11:00

Středa13:00-15:00  

4.4 Telefonní čísla 

Kancelář školy: +420 776 001 246

4.5 Adresa internetové stránky 

https://www.montessorimozaika.cz/ 

 4.6 Adresa podatelny 

Základní škola a Mateřská škola Mozaika, školská právnická osoba

Myšlínská30, 251 64 Mnichovice  

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@montessorimozaika.cz  

4.8 Datová schránka 

xkwdh75   

5. Případné platby lze poukázat 

Školné, kroužky, Klubíčko: 26 00 29 9367 / 2010
Stravné: 28 01 01 00 64 / 2010

6. IČ 

7134 14 47 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsmeplátci DPH 

8. Dokumenty 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů 

Školní řád

Vnitřní řád ŠJ

ŠVP

  

8.2 Rozpočet 

Rozpočet pro rok 2019/2020

Rozpočet pro rok 2021/2022


9. Žádosti o informace 
Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.   

10. Příjem žádostí a dalších podání 

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách. 

E-podatelna 

11. Předpisy 

11.1 Nejčastěji používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb. 
Zákon č. 563/2004 Sb. 
Zákon č. 500/2004 Sb. 
Zákon č. 250/2000 Sb. 
Vyhláška č. 48/2005 Sb. 
Vyhláška č. 74/2005 Sb. 

Vyhláška č. 107/2005 Sb. 

11.2Vydané právní předpisy

Základní škola a Mateřská škola Mozaika, školská právnická osoba nevydává právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

Informace jsou poskytovány zdarma. 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1. Licenční smlouvy

V současné době neposkytuje Základní škola a Mateřská škola Mozaika žádné vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Základní školu a Mateřskou školu Mozaika poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

2020 k náhledu zde.

2021 k náhledu zde.

Dokumenty

Prohlášení o ochraně soukromí
Stáhnout dokument