← Zpět← back

Jak s emocemi

17.2.2022

Kurz rozvíjející všímavost ("mindfulness") a inspirující k práci s vlastními emocemi a myšlenkami.

Budova základní školy Montessori Mozaika při pohledu z venku

Cílem kurzu je rozvíjení všímavosti (anglicky „mindfulness“) jako dovednosti, která nám umožňuje přistupovat k životu zvídavě, tvořivě a s laskavostí k sobě a k druhým.

Kdy:

Kurz proběhne vždy od 18:00 do 20:30 v následujících termínech: 17.2., 24.2., 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3. a 7.4.

Délka kurzu je rozložena do 8 setkání v týdenních intervalech (tj. jedno setkání cca 2,5 hodiny).

Kde:

Komunitní centrum Mozaika

Myšlínská 30, 651 64 Mnichovice - Myšlín

Co se v kurzu naučíte

Trénováním všímavosti získáte laskavý náhled na to, co v různých situacích prožíváte a jak jednáte. Tím si vytvoříte prostor, ve kterém se můžete rozhodovat, jak nejvhodněji reagovat s ohledem na vlastní potřeby a potřeby druhých.  

Konkrétně se budeme učit:

 • zaměřovat pozornost na jednotlivé aspekty prožívání přítomného okamžiku (jak dýcháme, co vnímáme smysly, jaké máme pocity, jaké myšlenky nám běží hlavou, co se děje v našem těle)  
 • vidět svou mysl "v akci" (vlídně a s laskavostí pozorovat, jak se vzájemně ovlivňují naše myšlenky, pocity a tělesné vjemy)
 • pozorovat myšlenky jako děje v naší mysli -  rozeznávat ty, které jsou užitečné (konstruktivní), a ty, které nic pozitivního nepřinášejí (domněnky, dohady, soudy, předjímání budoucnosti, obavy apod.)
 • uvědomovat si, kdy nás pod vlivem emocí či stresu ovládají navyklé, automatické vzorce myšlení a reagování, které neprospívají ani nám, ani našim blízkým  
 • podle potřeby vystupovat z navyklých vzorců a reagovat tvořivě a svobodně (nenechat za sebe řídit „autopilota“)
 • pozorovat nepříjemné emoce a myšlenky a nechávat je „být“ v prostoru našeho vědomí, kde ztrácejí svůj vliv  
 • "nastavovat" naši mysl, abychom se automaticky k sobě i k ostatním vztahovali láskyplně a s vlídnou zvídavostí.

Jak se to projeví v praxi

Všímavost vám umožní:

 • zvládat stresové a emočně náročné situace s nadhledem a empatií k sobě i k druhým  
 • pečovat o své vlastní potřeby bez výčitek a sebekritiky  
 • prohlubovat důvěru ve vztazích, na kterých nám záleží
 • radovat se z života a cítit vděčnost za to, co obvykle vnímáme jako samozřejmost
 • efektivně využívat svou životní energii (tj. neplýtvat energií tam, kde nic nemůžeme změnit)
 • být „autorem“ svého života

Cena kurzu je 3 500,- za účastníka.

Pro přímou rezervaci napište email na anezka.charvatova@montessorimozaika.cz

Cena kurzu
3 500,- za účastníka
Uvedené cena je konečná. Nejsme plátci DPH.
Rezervujte e-mailem na anezka.charvatova@montessorimozaika.cz
Napište Anežce