Vážení a milí rodiče,

těší nás Váš zájem o Mozaiku. Podporujeme děti od narození do 15 let. Budeme rádi, když se vzájemně lépe poznáme, abychom se ujistili, že Mozaika je to místo, které pro své děti i pro sebe hledáte.

Podívejte se prosím také na naši Facebookovou stránku a na Instragram Mozaiky. V příštích měsících bude snad více příležitostí poznat se také osobně.

Jak se připravit na zápis

Před zápisem, popřípadě co nejdříve po nástupu do školky, Vám doporučujeme absolvovat následující události a kurzy, které nám pomohou ve vzájemné komunikaci a podpoře Vašeho dítěte.

  • Již od několika měsíců můžete spolu s dětmi navštěvovat Klubíčka = dopoledne pro (pra)rodiče s dětmi. Ideální je navštěvovat Klubíčko alespoň půl roku před nástupem do školky.
  • Oběma rodičům doporučujeme kurz respektující komunikace, např. Výchova bez poražených. Umění komunikace bývá klíčové pro spokojenost v rodině i pro rozvoj dítěte.
  • Doporučujeme večery v Mozaice na téma Pohoda s batolaty a Montessori na vlastní kůži.

Večer na téma Montessori na vlastní kůži se pravděpodobně na jaře 2021 nepodaří zorganizovat, proto Vám doporučujeme zhlédnout alespoň některá z těchto videí.

Počet míst ve školce

Zápis do mateřské školy může proběhnout až od 3. května 2021. Počet míst ovlivňují zápisy do základní školy probíhající v dubnu, odklad školní docházky, snížení počtu dětí ve třídě ze zákonem stanovených důvodů a podobně. Od září 2021 bude ve školce pravděpodobně 9 volných míst.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy

Kritéria pro přijetí do mateřské školy jsou následující, totožná pro třídu miniškolky i školky.

  • Dítě má v Základní škole a Mateřské škole Mozaika sourozence (2 body)
  • Zákonní zástupci znají a sdílejí pedagogický přístup v Mateřské škole Mozaika (4 body)

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Děti budou přijímány  k předškolnímu vzdělávání v pořadí podle získaného počtu bodů. V případě, že z důvodu omezené kapacity mateřské školy nebude možné přijmout všechny děti, rozhodne při shodnosti splnění kritérií los. Losování provádí ředitelka školy za přítomnosti jednoho člena školské rady, pozváni budou také dotčení zákonní zástupci. Losována jsou registrační čísla dětí, o losování je proveden písemný záznam a výsledek je zveřejněn na budově školy a webových stránkách školy. Podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy je uzavření smlouvy o podmínkách docházky nejpozději do 14. května 2021 a uhrazení školného na měsíc září 2021 dle podmínek uvedených ve smlouvě.

Postup pro přijetí

Pokud o zápisu do školky uvažujete, domluvte se na osobní návštěvě s učitelkami ve školce, abyste se ujistili, že můžeme naplnit Vaše očekávání.

Pokud máte děti ve věku 2-3 roky, domluvte se s Katkou Vosátkovou (miniškolka), katerina.vosatkova@montessorimozaika.cz

Pokud máte děti starší, domluvte se s Dašou Tóthovou (školka), dasa.tothova@montessorimozaika.cz

Dokumenty

Pro podání přihlášky do naší mateřské školy si stáhněte a vyplňte následující dokumenty:

K výše uvedeným dokumentům je potřeba pro ověření přiložit (ověřuje administrativní pracovník):

  • rodný list dítěte (v roce 2021 postačuje prostá kopie nebo scan)

Ceník pro školní rok 2021/2022 naleznete zde.

Žádost o přijetí dítěte (spolu s ostatními doklady) je možné do naší školy doručit v termínu od 3. května 2021 do 14. května 2021 jedním z následujících způsobů:

  1. do datové schránky školy (ID schránky: xkwdh75);
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: veronika.kublova@montessorimozaika.cz;
  3. poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Mozaika, Myšlínská 30, 251 64 Mnichovice,
  4. nebo vhozením do poštovní schránky na vstupní brance do školy.